Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Huizen (Huizen) (NH)

Zie ook

Gemeente Huizen (Huizen) (NH)

Adresgegevens

Bezoekadres Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Postadres Postbus 5
1270 AA HUIZEN
Telefoon (035) 528 19 11 (algemeen)
Internet http://www.huizen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@huizen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 23,33 km2
Aantal inwoners 41369
Inwoners per km2 1773
Plaatsen binnen deze gemeente Huizen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. mr. N. Meijer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. K. van Werven (D66),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Dhr. S. van der Pas (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Mw. mr. drs. J.H. Prins (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R.G. Boom (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Veenstra
Raadslid Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Dhr. R. Woudsma (CDA),
Mw. D.C. van Deutekom (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. drs. M. Terlouw (ChristenUnie),
Dhr. J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen),
Dhr. L. Schaap (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Dhr. B. Schröder BA (D66),
Dhr. drs. P. Lekkerkerker (D66),
Mw. K. van Werven (D66),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Mw. M. van den Berge (GroenLinks),
Mw. M.E. Lemmens (GroenLinks),
Dhr. F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen),
Dhr. K. Gencer (PvdA),
Dhr. S. van der Pas (PvdA),
Mw. drs. M.N. Leeuwin (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. drs. ing. S.H. van Klink (VVD),
Dhr. drs. J. Bartlema (VVD),
Dhr. drs. J.W. Meijerman (VVD),
Dhr. J. Ribberink (VVD),
Dhr. W.H. Holtslag (VVD),
Mw. mr. drs. J.H. Prins (VVD)
Secretaris Dhr. P.W.J. Veldhuisen
Wethouder Dhr. G. Rebel (CDA),
Mw. drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens (D66),
Dhr. M.W. Hoelscher (PvdA),
Dhr. R.G. Boom (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
D66 3
GroenLinks 3
CDA 3
Dorpsbelangen Huizen 3
PvdA 3
Leefbaar Huizen 3
ChristenUnie 2
SGP 1

Relaties (4)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4):

Terug naar begin van de pagina