Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Huizen (Huizen)

Gemeente

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-07-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Graaf Wichman 10
1276 KB HUIZEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5
1270 AA HUIZEN
Telefoon (035) 528 19 11 (algemeen)
Internet http://www.huizen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@huizen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4)

Algemene informatie

Oppervlakte 23,33 km2
Aantal inwoners 41369
Inwoners per km2 1773
Plaatsen binnen deze gemeente Huizen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. N. Meijer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. K. van Werven (D66),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Dhr. S. van der Pas (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
Mw. mr. drs. J.H. Prins (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R.G. Boom (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Veenstra
Raadslid Dhr. R. Woudsma (CDA),
Dhr. ir. R.H. Rebel (CDA),
Mw. D.C. van Deutekom (CDA),
Dhr. W. Doorn (ChristenUnie),
Mw. drs. M. Terlouw (ChristenUnie),
Dhr. B. Schröder BA (D66),
Dhr. drs. P. Lekkerkerker (D66),
Mw. K. van Werven (D66),
Dhr. J.B.R. Driessen (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. M.K. Rebel (Dorpsbelangen Huizen),
Mw. K. Rienstra (GroenLinks),
Mw. M. van den Berge (GroenLinks),
Mw. M.E. Lemmens (GroenLinks),
Dhr. F.E.R. Koning (Leefbaar Huizen),
Dhr. R.W. de Bruijn (Leefbaar Huizen),
Mw. F.F.H. van der Kleij (Leefbaar Huizen),
Dhr. K. Gencer (PvdA),
Dhr. S. van der Pas (PvdA),
Mw. drs. M.N. Leeuwin (PvdA),
Dhr. R.J.C. Bource (SGP),
Dhr. L. Schaap (Transparant Huizen),
Dhr. J. Ribberink (VVD),
Dhr. W.H. Holtslag (VVD),
Dhr. drs. J. Bartlema (VVD),
Dhr. drs. J.W. Meijerman (VVD),
Dhr. drs. ing. S.H. van Klink (VVD),
Mw. mr. drs. J.H. Prins (VVD)
Secretaris Dhr. P.W.J. Veldhuisen
Wethouder Dhr. G. Rebel (CDA),
Mw. drs. M.L.C. Verbeek-Nooijens (D66),
Dhr. M.W. Hoelscher (PvdA),
Dhr. R.G. Boom (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
D66 3
GroenLinks 3
Leefbaar Huizen 3
PvdA 3
CDA 3
Dorpsbelangen Huizen 2
ChristenUnie 2
SGP 1
Transparant Huizen 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)