Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Castricum (Castricum)

Zie ook

Gemeente Castricum (Castricum)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1902 CA CASTRICUM
Postadres Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM
Telefoon (0251) 66 11 22 (algemeen)
Internet http://www.castricum.nl (algemeen)
E-mail gemeentebestuur@castricum.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 59.93 km2
Aantal inwoners 34504
Inwoners per km2 575
Plaatsen binnen deze gemeente Akersloot, Castricum, De Woude, Limmen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 25

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. A. Mans (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. R. Beems (Castricum Kern(en) Gezond)
Dhr. F.F.J. Wilms (CDA)
Dhr. R. van de Fliert (De VrijeLijst)
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66)
Dhr. R. Castricum (Forza!)
Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie van Schoonhoven)
Dhr. R.C.A. Schijf (Gemeente en DorpsBelang)
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks)
Mw. A.H. van der Veen-Greuter (PvdA)
Mw. M.A. Husslage (SP)
Dhr. R.B. Dekker (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. V.H. Hornstra
Raadslid Dhr. R. Beems (Castricum Kern(en) Gezond)
Dhr. W.G.M. Veldt (Castricum Kern(en) Gezond)
Mw. L.G. Kelder (Castricum Kern(en) Gezond)
Dhr. F.F.J. Wilms (CDA)
Dhr. M. van Leeuwen (CDA)
Mw. E. Bon (CDA)
Mw. Th..A. Veldt (CDA)
Dhr. B. Böhling (De VrijeLijst)
Dhr. R. van de Fliert (De VrijeLijst)
Dhr. mr. M.C. Steeman (D66)
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66)
Dhr. R. Castricum (Forza!)
Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie van Schoonhoven)
Dhr. B.J. Dekker (Gemeente en DorpsBelang)
Dhr. R.C.A. Schijf (Gemeente en DorpsBelang)
Dhr. G. Brinkman (GroenLinks)
Dhr. mr. drs. H.A. Waterman (GroenLinks)
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks)
Mw. A.H. van der Veen-Greuter (PvdA)
Mw. M.A. Husslage (SP)
Dhr. A. de Rooij (VVD)
Dhr. G. Krouwel (VVD)
Dhr. J.M. Slot (VVD)
Dhr. L. Wellink (VVD)
Dhr. R.B. Dekker (VVD)
Secretaris Dhr. R. Suanet
Wethouder Dhr. F. Binnendijk (CDA)
Dhr. R.A. de Haan (De VrijeLijst)
Dhr. P.J.J. Slettenhaar (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
CDA 4
GroenLinks 3
Castricum Kern(en) Gezond 3
De VrijeLijst 2
D66 2
Gemeente en DorpsBelang 2
Fractie van Schoonhoven 1
SP 1
PvdA 1
Forza! 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs
Terug naar begin van de pagina