Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Castricum (Castricum)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-05-2021 Op 22-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-05-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1902 CA CASTRICUM
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM
Telefoon (0251) 66 11 22 (algemeen)
Internet http://www.castricum.nl (algemeen)
E-mail gemeentebestuur@castricum.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 59,93 km2
Aantal inwoners 35608
Inwoners per km2 594
Plaatsen binnen deze gemeente Akersloot, Castricum, De Woude, Limmen

Functies

Burgemeester Dhr. drs. A. Mans (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. F.F.J. Wilms (CDA),
Dhr. R. Beems (CKenG),
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66),
Dhr. T. de Heer (De VrijeLijst),
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum),
Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie van Schoonhoven),
Dhr. R.C.A. Schijf (GDB),
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks),
Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage),
Mw. A.H. van der Greuter (PvdA),
Dhr. R.B. Dekker (VVD)
Locoburgemeester Dhr. P.J.J. Slettenhaar (VVD)
Raadsgriffier Mw. R. Slootweg MSc
Raadslid Dhr. F.F.J. Wilms (CDA),
Dhr. M. van Leeuwen (CDA),
Mw. E. Bon (CDA),
Mw. Th..A. Veldt-Alders (CDA),
Dhr. R. Beems (CKenG),
Dhr. W.G.M. Veldt (CKenG),
Mw. H.G. Kelder (CKenG),
Dhr. dr. H.J. Ebels (D66),
Mw. M.A. El Ouni-Huijser (D66),
Dhr. T. de Heer (De VrijeLijst),
Mw. B. Böhling (De VrijeLijst),
Dhr. R. Castricum (Forza! Castricum),
Dhr. L. van Schoonhoven (Fractie van Schoonhoven),
Dhr. B.J.J. Dekker (GDB),
Dhr. R.C.A. Schijf (GDB),
Dhr. G. Brinkman (GroenLinks),
Dhr. mr. drs. H.A. Waterman (GroenLinks),
Mw. J.R.L. Lutke Schipholt (GroenLinks),
Mw. M.A. Husslage (Lid Husslage),
Mw. A.H. van der Greuter (PvdA),
Dhr. A. de Rooij (VVD),
Dhr. G. Krouwel (VVD),
Dhr. J.M. Slot (VVD),
Dhr. L. Wellink (VVD),
Dhr. R.B. Dekker (VVD)
Secretaris Dhr. R. Suanet
Wethouder Dhr. F. Binnendijk (CDA),
Dhr. R.A. de Haan (De VrijeLijst),
Dhr. P.J.J. Slettenhaar (VVD)

Gemeenteraad (25 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
CDA 4
CKenG 3
GroenLinks 3
De VrijeLijst 2
GDB 2
D66 2
Forza! Castricum 1
Lid Husslage 1
Fractie van Schoonhoven 1
PvdA 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)