Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Papendrecht (Papendrecht)

Zie ook

Gemeente Papendrecht (Papendrecht)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 22
3351 PB PAPENDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 11
3350 AA PAPENDRECHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.papendrecht.nl (algemeen)
E-mail info@papendrecht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 10,77 km2
Aantal inwoners 32264
Inwoners per km2 2995
Plaatsen binnen deze gemeente Papendrecht

Functies

Burgemeester Dhr. A.J. Moerkerke (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A.P.J. den Dekker (ChristenUnie),
Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Mw. T.C. van Es (D66),
Dhr. B.H. Grimmius (GroenLinks),
Dhr. R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht),
Dhr. A. Stremler (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
Dhr. A.J. Kosten (SGP),
Mw. S.H. de Keizer (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB)
Raadsgriffier Mw. mr. C.G.M. Bus
Raadslid Dhr. L.T. van den Dool (CDA),
Mw. A. van der Matten-Spek (CDA),
Mw. K.E. Middelkoop-van den Andel (CDA),
Dhr. A.P.J. den Dekker (ChristenUnie),
Dhr. J.L. van Erk (ChristenUnie),
Dhr. L.J. van Hal (D66),
Mw. T.C. van Es (D66),
Dhr. B.H. Grimmius (GroenLinks),
Dhr. J.G.S. van der Tak (Onafhankelijk Papendrecht),
Dhr. R. Lammers (Onafhankelijk Papendrecht),
Dhr. A. Stremler (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. A.N. Tromp (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. J.H. Hoogeveen (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. M.H.A. Verweij (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Dhr. P. Stremler (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. A. van den Adel (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. B. de Heer-van der Waal (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. H.M. van Wijngaarden (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. S.J.A. Verdoorn-de Lang (PAB (Papendrechts Algemeen Belang)),
Mw. D. Yildiz-Karso (PvdA),
Dhr. A.J. Kosten (SGP),
Mw. A. Bokma (VVD),
Mw. S.H. de Keizer (VVD)
Secretaris Dhr. J.M Ansems
Wethouder Dhr. P.L. Paans (CDA),
Dhr. C. de Ruijter (ChristenUnie),
Dhr. A.M.J.M. Janssen (PAB),
Mw. C Verver - van Geesbergen (PAB)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
PAB (Papendrechts Algemeen Belang) 9
CDA 3
ChristenUnie 2
VVD 2
D66 2
Onafhankelijk Papendrecht 2
GroenLinks 1
PvdA 1
SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina