Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hengelo (Hengelo)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-12-2020 Op 28-12-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-12-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jansenplein 1
7551 EC HENGELO OV
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 18
7550 AA HENGELO OV
Telefoon 14 074 (algemeen)
Internet http://www.hengelo.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hengelo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 61,78 km2
Aantal inwoners 81048
Inwoners per km2 1311
Plaatsen binnen deze gemeente Hengelo OV

Functies

Burgemeester Dhr. drs. S.W.J.G. Schelberg (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.F. Daals (BurgerBelangen),
Mw. H.S. Steen-Klok (CDA),
Mw. S. van den Beukel (ChristenUnie),
Dhr. M.J. ten Barge (D66),
Dhr. J.L. Evers (GroenLinks),
Dhr. G.J.P. Megelink (LokaalHengelo),
Mw. J.M. Nijhof-Leeuw (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. W. Wiertsema (Pro Hengelo),
Mw. M.G.F. Luttikholt (PvdA),
Dhr. F. van Grouw (SP),
Dhr. O.J. Fiechter (VVD)
Locoburgemeester Mw. M.A. ten Heuw (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. G.J. Eeftink
Raadslid Dhr. B. Carlak (BurgerBelangen),
Dhr. J.F. Daals (BurgerBelangen),
Mw. J.M.M. Freriksen (BurgerBelangen),
Dhr. M.J.H. Elferink (CDA),
Dhr. N. Akfidan (CDA),
Mw. B.F.M. Morskieft (CDA),
Mw. H.S. Steen-Klok (CDA),
Mw. S. van den Beukel (ChristenUnie),
Dhr. I. Cetinkaya (D66),
Dhr. M.J. ten Barge (D66),
Mw. W. Rozema (D66),
Dhr. J.L. Evers (GroenLinks),
Mw. E.M. Mooijman (GroenLinks),
Dhr. G.J.P. Megelink (LokaalHengelo),
Dhr. P. Rillman (LokaalHengelo),
Mw. van Wier-Koca (LokaalHengelo),
Dhr. J. Sleen (Partij voor de Vrijheid),
Mw. J.M. Nijhof-Leeuw (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. F. Peters (Pro Hengelo),
Dhr. F.W.G. Albek (Pro Hengelo),
Dhr. H. Capelle (Pro Hengelo),
Dhr. W. Wiertsema (Pro Hengelo),
Mw. E. van der Brugh (Pro Hengelo),
Dhr. I. Yikilmaz (PvdA),
Mw. M.G.F. Luttikholt (PvdA),
Dhr. F. van Grouw (SP),
Dhr. H. Koetsveld (SP),
Dhr. V.H. Mulder (SP),
Mw. M Huis in't Veld (SP),
Dhr. J.J.H. Rikkerink (VVD),
Dhr. M.S.B. Boers (VVD),
Dhr. O.J. Fiechter (VVD),
Dhr. S.M. Janssen (VVD),
Mw. B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof (VVD)
Secretaris Dhr. mr. ing. J. Eshuis
Wethouder Dhr. C.F.M. Bruggink (D66),
Dhr. B.G. van Wakeren (Pro Hengelo),
Mw. M.A. ten Heuw (SP),
Dhr. G.G. Gerrits (VVD)

Gemeenteraad (34 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Pro Hengelo 5
CDA 4
SP 4
LokaalHengelo 3
D66 3
BurgerBelangen 3
GroenLinks 2
Partij voor de Vrijheid 2
PvdA 2
ChristenUnie 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)