Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Doesburg (Doesburg)

Zie ook

Gemeente Doesburg (Doesburg)

Adresgegevens

Bezoekadres Philippus Gastelaarsstr 2
6981 BH DOESBURG
Postadres Postbus 100
6980 AC DOESBURG
Telefoon (0313) 48 13 13 (algemeen)
Internet http://www.doesburg.nl (algemeen)
E-mail info@doesburg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 12.90 km2
Aantal inwoners 11634
Inwoners per km2 901
Plaatsen binnen deze gemeente Doesburg
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. S.R.C. Hillenaar (CDA)
Dhr. W. van Ditmars (D66)
Dhr. C.H. Immerzeel (PvdA/GroenLinks)
Mw. H. Melissen (SP)
Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)
Dhr. B.J.M. Korporaal (VVD)
Locoburgemeester Mw. B. van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)
Raadsgriffier Mw. J.B. Voorhof
Raadslid Dhr. S.R.C. Hillenaar (CDA)
Dhr. W.T. Robbertsen (CDA)
Dhr. W. van Ditmars (D66)
Mw. M.K. Kolukirik (D66)
Dhr. C.H. Immerzeel (PvdA/GroenLinks)
Dhr. M.P.D.M. Mol (PvdA/GroenLinks)
Mw. G.E.N. de Jong (PvdA/GroenLinks)
Mw. H. Melissen (SP)
Mw. N.L.E. Hammink (SP)
Dhr. A.P.E. van der Beek (Stadspartij Doesburg)
Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)
Dhr. H.B. Beijen (Stadspartij Doesburg)
Dhr. L.J. Schoonhoven (Stadspartij Doesburg)
Dhr. B.J.M. Korporaal (VVD)
Dhr. S. de Bruin (VVD)
Secretaris Dhr. P. Werkman
Wethouder Dhr. P.J. Bollen (PvdA/GroenLinks)
Mw. B. van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)
Mw. E.L. Mulder-Metselaar (VVD)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadspartij Doesburg 4
PvdA/GroenLinks 3
D66 2
SP 2
VVD 2
CDA 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling openbaar primair onderwijs IJsselgraaf
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Terug naar begin van de pagina