Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Doesburg (Doesburg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 24-09-2021 Op 24-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 24-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Philippus Gastelaarsstr 2
6981 BH DOESBURG
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 100
6980 AC DOESBURG
Telefoon (0313) 48 13 13 (algemeen)
Internet http://www.doesburg.nl (algemeen)
E-mail info@doesburg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 12,9 km2
Aantal inwoners 11328
Inwoners per km2 878
Plaatsen binnen deze gemeente Doesburg

Functies

Burgemeester Mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. W.T. Robbertsen (CDA),
Dhr. H.R. Westra (D66),
Dhr. C.H. van Immerzeel (PvdA/GroenLinks),
Mw. H. Melissen (SP),
Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg),
Dhr. S. de Bruin (VVD)
Locoburgemeester Mw. B. van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg)
Raadsgriffier Mw. J.B. Voorhof
Raadslid Dhr. S.R.C. Hillenaar (CDA),
Dhr. W.T. Robbertsen (CDA),
Dhr. H.R. Westra (D66),
Mw. M.K. Kolukirik-Demir (D66),
Dhr. C.H. van Immerzeel (PvdA/GroenLinks),
Dhr. M.P.D.M. Mol (PvdA/GroenLinks),
Mw. Y. Irving-Schrader (PvdA/GroenLinks),
Mw. H. Melissen (SP),
Mw. N.L.E. Hammink (SP),
Dhr. A.P.E. van der Beek (Stadspartij Doesburg),
Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg),
Dhr. H.B. Beijen (Stadspartij Doesburg),
Dhr. L.J. Schoonhoven (Stadspartij Doesburg),
Dhr. S. de Bruin (VVD)
Secretaris Dhr. P. Werkman
Wethouder Dhr. P.J. Bollen (PvdA/GroenLinks),
Mw. B. van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg),
Dhr. A.M. Boone (VVD)

Gemeenteraad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadspartij Doesburg 4
PvdA/GroenLinks 3
CDA 2
SP 2
D66 2
VVD 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)