Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

Zie ook

Gemeente Eindhoven (Eindhoven)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
5611 EM EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN
Telefoon 14 040 (algemeen)
Internet http://www.eindhoven.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eindhoven.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 88,84 km2
Aantal inwoners 229126
Inwoners per km2 2579
Plaatsen binnen deze gemeente Eindhoven

Functies

Burgemeester Dhr. J.A. Jorritsma (VVD)
Fractievoorzitter Mw. L. Hofman (CDA),
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. A. Topdag (DENK),
Dhr. R.P.A. Verleisdonk (D66),
Mw. S. Lammers (GroenLinks),
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven),
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn),
Mw. drs. M. Schreurs (M.A. Schreurs),
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl),
Dhr. H. Bouteibi (PvdA),
Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus),
Dhr. H.A.G. de Leeuw (Raadslid de Leeuw),
Dhr. M. Memis (SP),
Dhr. J.J.M. de Jong (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.F. Oosterveer (VVD)
Raadsgriffier Mw. J. Verbruggen
Raadslid Dhr. C.H.B. Weijs (CDA),
Dhr. N.C.F. Groot (CDA),
Dhr. R.R.A. van Dooren (CDA),
Dhr. R.R.M. Gordon (CDA),
Mw. L. Hofman (CDA),
Mw. M. Frosi (CDA),
Dhr. H. de Jager (ChristenUnie),
Dhr. A. Topdag (DENK),
Dhr. M.C.M. van Dorst (D66),
Dhr. R.P.A. Verleisdonk (D66),
Dhr. T.O.M. Brouwers (D66),
Mw. E.T. van Geel (D66),
Mw. J.H.A. Migchielsen (D66),
Dhr. B.M.A. Habraken (GroenLinks),
Dhr. K.G. Sachse (GroenLinks),
Dhr. S. Toub (GroenLinks),
Dhr. S. van Cuijck (GroenLinks),
Mw. E. de Bruijn (GroenLinks),
Mw. J. Vos (GroenLinks),
Mw. S. Lammers (GroenLinks),
Dhr. G.P.B.M. Geerts (Leefbaar Eindhoven),
Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn),
Dhr. T. Langman (Lijst Pim Fortuyn),
Mw. drs. M. Schreurs (M.A. Schreurs),
Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppèl),
Dhr. D.J.M. Rennenberg (OuderenAppèl),
Dhr. A.W.C.M. Raaijmakers (PvdA),
Dhr. H. Bouteibi (PvdA),
Dhr. J. Hopstaken (PvdA),
Dhr. W.M.M. van Haalen (PvdA),
Mw. E.F. Schoumacher (PvdA),
Mw. M.C.H. Senden (PvdA),
Dhr. H.A.G. de Leeuw (Raadslid de Leeuw),
Dhr. H.P.R. Poels (SP),
Dhr. M. Memis (SP),
Mw. J.A. Visscher (SP),
Dhr. E.R. Winters (VVD),
Dhr. J.D. Dasbach (VVD),
Dhr. J.J.M. de Jong (VVD),
Dhr. L. Janssen (VVD),
Dhr. R.H. van Acquoij (50Plus),
Dhr. T.M.J. Hoppenbrouwers (50Plus),
Dhr. T.N.A. Meylink (VVD),
Mw. C. van Bergeijk (VVD),
Mw. F. Chahim (VVD)
Secretaris Mw. drs. A.A. Zwierstra
Wethouder Dhr. S. Steenbakkers (CDA),
Dhr. R. Thijs (GroenLinks),
Mw. drs. R. Richters (GroenLinks),
Dhr. Y. Torunoglu (PvdA),
Dhr. M.F. Oosterveer (VVD),
Mw. M.C.T.M. List-de Roos (VVD)

Gemeenteraad (45 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
VVD 7
PvdA 6
CDA 6
D66 5
SP 3
50Plus 2
Lijst Pim Fortuyn 2
OuderenAppèl 2
Raadslid de Leeuw 1
Leefbaar Eindhoven 1
DENK 1
ChristenUnie 1
M.A. Schreurs 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina