Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vaals (Vaals)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Von Clermontplein 15
6291 AT VAALS
Provincie Limburg
Postadres Postbus 450
6290 AL VAALS
Telefoon (043) 306 85 68 (algemeen)
Internet http://www.vaals.nl (algemeen)
E-mail info@vaals.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Algemene informatie

Oppervlakte 23,9 km2
Aantal inwoners 9874
Inwoners per km2 413
Plaatsen binnen deze gemeente Lemiers, Vaals, Vijlen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. H.M.H. Leunessen (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. G.C.H. van Vliet (CDA),
Mw. drs. J.P. Verbeek-Benink (Het Alternatief),
Dhr. G. Lucchesi (Lokaal!),
Dhr. J. Vroemen (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. J. Winkens (PvdA),
Mw. M. Kayser (V&O)
Locoburgemeester Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier (Betaalbaar en Duurzaam Vaals)
Raadsgriffier Dhr. mr. B.G.P. Hoevenagel
Raadslid Dhr. G.C.H. van Vliet (CDA),
Dhr. M.H. Jussen (CDA),
Dhr. P. Simons (CDA),
Mw. drs. J.P. Verbeek-Benink (Het Alternatief),
Dhr. G. Lucchesi (Lokaal!),
Mw. R. Merx (Lokaal!),
Dhr. A. Hamaekers (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. J. Vroemen (Nuj Lies Vroemen),
Dhr. J. Winkens (PvdA),
Mw. K. Pakbiers-Renericken (PvdA),
Dhr. R. Gubbels (V&O),
Mw. M. Kayser (V&O),
R. Bädorf (V&O)
Secretaris Dhr. mr. drs. J.H.M.J. Bertram
Wethouder Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier (Betaalbaar en Duurzaam Vaals),
Dhr. J.C. Coenen (CDA),
Dhr. P. de Graauw (V&O)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 3
V&O 3
PvdA 2
Nuj Lies Vroemen 2
Lokaal! 2
Het Alternatief 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)