Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven-Reeuwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-10-2021 Op 26-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2411 BD BODEGRAVEN
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 401
2410 AK BODEGRAVEN
Telefoon (0172) 52 25 22 (algemeen)
Internet http://www.bodegraven-reeuwijk.nl (algemeen)
E-mail info@bodegraven-reeuwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 88,61 km2
Aantal inwoners 33948
Inwoners per km2 383
Plaatsen binnen deze gemeente Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerbrug aan den Rijn, Reeuwijk, Waarder

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. F.D. van Heijningen (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. R.A.E. Tijssen (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk),
Dhr. J.A. Vergeer (CDA),
Dhr. M. Kortleven (ChristenUnie),
Mw. E. de Vries (D66),
Dhr. R. Doeschot (GroenLinks),
Dhr. W. Zuyderduyn (Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk),
Mw. M.M. Jonker-Verbakel (PvdA),
Dhr. H. van der Smit (SGP),
Dhr. R.S. Kersbergen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. J.L. van den Heuvel (SGP)
Raadsgriffier Dhr. drs. J.H. Rijs
Raadslid Dhr. J.P.J.M. Kempeneers (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk),
Dhr. R.A.E. Tijssen (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk),
Mw. H.P. Castelein (Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk),
Dhr. J.A. Vergeer (CDA),
Dhr. J.C.H. van Rooijen (CDA),
Dhr. N.A.V.C. de Heij (CDA),
Dhr. R. van Meijeren (CDA),
Mw. M.C. Kasius-Krist (CDA),
Dhr. M. Kortleven (ChristenUnie),
Mw. drs. E.M. Oliwkiewicz-Borsboom (ChristenUnie),
Mw. E. de Vries (D66),
Dhr. R. Doeschot (GroenLinks),
Mw. M. van Dijk-Baak (GroenLinks),
Mw. M.M. Jonker-Verbakel (PvdA),
Dhr. G.C. Weerheim (SGP),
Dhr. H. van der Smit (SGP),
Dhr. J. Mattiesing (SGP),
Dhr. C.W. van Os (VVD),
Dhr. F. Rijkaart (Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk),
Dhr. W. Zuyderduyn (Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk),
Dhr. D.A.M. van den Acker (VVD),
Dhr. R.S. Kersbergen (VVD),
Mw. A.M.W. Oskam (VVD)
Secretaris Mw. E.C.M. Keyzers
Wethouder Dhr. D.J. Knol (CDA),
Dhr. C. Oskam (ChristenUnie),
Dhr. O.R. Wagner (GroenLinks),
Dhr. mr. J.L. van den Heuvel (SGP),
Mw. I. Nieuwenhuizen (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 4
SGP 3
Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk 3
ChristenUnie 2
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk 2
GroenLinks 2
PvdA 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)