Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Hendrik-Ido-Ambacht)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-10-2021 Op 05-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Weteringsingel 1
3342 AE HENDRIK-IDO-AMBACHT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 34
3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT
Telefoon 14 078 (algemeen)
Internet http://www.hendrik-ido-ambacht.nl (algemeen)
E-mail gemeente@h-i-ambacht.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 12,01 km2
Aantal inwoners 25763
Inwoners per km2 2145
Plaatsen binnen deze gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Functies

Burgemeester Dhr. J. Heijkoop (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J. Struik (Ambacht Uw Belang),
Mw. drs. W.P. van der Hee (CDA),
Mw. M.C.G. Gommans - Dane (D66),
Dhr. mr. A. Scheurwater (E.V.A.),
Mw. M.N.P. Vogelaar-Korpershoek (Gemeente Belangen),
Dhr. E. van der Wulp (PvdA),
Dhr. O. Doevendans (Realistisch Ambacht),
Dhr. L.P. Platschorre (SGP/ChristenUnie),
Mw. J. Oelfke-ten Seldam (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A.J. Flach MSc (SGP/ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. drs. ing. G.H. Logt
Raadslid Dhr. J. Struik (Ambacht Uw Belang),
Dhr. G.J.W. Langedijk MSc RA (CDA),
Mw. A.L. Vlasblom-van der Vlies MSc (CDA),
Mw. drs. W.P. van der Hee (CDA),
Dhr. mr. J.P. Neijman (D66),
Mw. M.C.G. Gommans - Dane (D66),
Dhr. mr. A. Scheurwater (E.V.A.),
Dhr. A. Mol (Gemeente Belangen),
Dhr. M. Nugteren BPM (Gemeente Belangen),
Dhr. M.B. Braber (Gemeente Belangen),
Dhr. drs. R.J. van der Lei (Gemeente Belangen),
Mw. M.N.P. Vogelaar-Korpershoek (Gemeente Belangen),
Dhr. E. van der Wulp (PvdA),
Dhr. O. Doevendans (Realistisch Ambacht),
Dhr. B.P. van Ginkel (SGP/ChristenUnie),
Dhr. C.W. Timmers (SGP/ChristenUnie),
Dhr. E. van Hartingsveldt (SGP/ChristenUnie),
Dhr. L.P. Platschorre (SGP/ChristenUnie),
Dhr. drs. K. van der Laan (SGP/ChristenUnie),
Dhr. ing. P. Boudewijn (SGP/ChristenUnie),
Mw. M.T. Kamphuis-Stuij (SGP/ChristenUnie),
Dhr. drs. A. Ouwerkerk (VVD),
Mw. J. Oelfke-ten Seldam (VVD)
Secretaris Dhr. A. de Baat
Wethouder Dhr. S. van Die (CDA),
Dhr. drs. R.J. Lafleur (Gemeente Belangen),
Dhr. A.J. Flach MSc (SGP/ChristenUnie)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
SGP/ChristenUnie 7
Gemeente Belangen 5
CDA 3
VVD 2
D66 2
Realistisch Ambacht 1
Ambacht Uw Belang 1
PvdA 1
E.V.A. 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)