Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel) (FR)

Zie ook

Gemeente Dantumadiel (Dantumadiel) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Hynsteblom 4
9104 BR DAMWALD
Postadres Postbus 22
9104 ZG DAMWALD
Telefoon (0519) 29 88 88 (algemeen)
Internet http://www.dantumadiel.fr (algemeen)
E-mail info@dantumadiel.frl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 87,49 km2
Aantal inwoners 19322
Inwoners per km2 220
Plaatsen binnen deze gemeente Broeksterwald, Damwald, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwalden, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahus, Walterswald
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. N.L. Agricola (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. J.J. Visser (CDA),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Dhr. R. Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. T. Bakker (SGP),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links),
Dhr. C.W. Schat (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. T. de Jong
Raadslid Dhr. J.J. Visser (CDA),
Dhr. K.M. Houtstra (CDA),
Dhr. S. Hilverda (CDA),
Dhr. S. Wijbenga (CDA),
Mw. A Slomp-Ludolphie (CDA),
Dhr. J.T. Feddema (ChristenUnie),
Mw. A. de Vries-Kooistra (ChristenUnie),
Mw. T Smit- de Vries (ChristenUnie),
Dhr. F. van der Ploeg (FNP),
Dhr. R. Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. W.T. Stienstra (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Mw. S.F. Braaksma (Gemeentebelangen Dantumadiel),
Dhr. T. Bakker (SGP),
Dhr. A Sikma (Sociaal Links),
Dhr. J. Wijbenga (Sociaal Links),
Mw. H. Zwart (Sociaal Links),
Dhr. C.W. Schat (VVD)
Secretaris Dhr. R.G. Dijksterhuis
Wethouder Dhr. G. Wiersma (ChristenUnie),
Dhr. K. Wielstra (GBD (Gemeente Belangen Dantumadiel)),
Dhr. R Kempenaar (Sociaal Links)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
Gemeentebelangen Dantumadiel 3
Sociaal Links 3
ChristenUnie 3
SGP 1
VVD 1
FNP 1

Relaties (7)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7):

Terug naar begin van de pagina