Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen)

Zie ook

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 28-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Hoogstraat 11
1601 KT ENKHUIZEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN
Telefoon (0228) 36 01 00 (algemeen)
Internet http://www.enkhuizen.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@enkhuizen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Algemene informatie

Oppervlakte 16,53 km2
Aantal inwoners 18476
Inwoners per km2 1117
Plaatsen binnen deze gemeente Enkhuizen

Functies

Burgemeester Dhr. E.A. van Zuijlen (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. J.H. van der Werf (CDA),
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP),
Dhr. E.C. van Marle (D66),
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit),
Dhr. F. Jans (Het Enkhuizer Alternatief),
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen),
Dhr. J. Sandstra (PvdA),
Mw. M.A. Keesman (SP),
Dhr. D. Stomp (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D. Luyckx (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. H.C. Lankman
Raadslid Dhr. G. van Galen (CDA),
Dhr. J.H. van der Werf (CDA),
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP),
Dhr. E.C. van Marle (D66),
Mw. M.G. Buit (D66),
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit),
Dhr. F. Jans (Het Enkhuizer Alternatief),
Dhr. J.S.H. Raven (Nieuw Enkhuizen),
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen),
Dhr. A. Mazlumian (PvdA),
Dhr. J. Sandstra (PvdA),
Mw. G. Nauta (SP),
Mw. I. Stemmler (SP),
Mw. M.A. Keesman (SP),
Dhr. D. Stomp (VVD),
Dhr. P. Overwijn (VVD)
Secretaris Mw. mr. M.J. Schadé
Wethouder Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA),
Dhr. D. Luyckx (PvdA),
Dhr. E. Struijlaart (VVD)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 3
Nieuw Enkhuizen 2
VVD 2
CDA 2
PvdA 2
D66 2
Het Enkhuizer Alternatief 1
Enkhuizen Vooruit 1
ChristenUnie/SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina