Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen) (NH)

Zie ook

Gemeente Enkhuizen (Enkhuizen) (NH)

Adresgegevens

Bezoekadres Hoogstraat 11
1601 KT ENKHUIZEN
Postadres Postbus 11
1600 AA ENKHUIZEN
Telefoon (0228) 36 01 00 (algemeen)
Internet http://www.enkhuizen.nl (algemeen)
E-mail stadhuis@enkhuizen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 16,53 km2
Aantal inwoners 18476
Inwoners per km2 1117
Plaatsen binnen deze gemeente Enkhuizen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. E.A. van Zuijlen (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. J.H. van der Werf (CDA),
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP),
Dhr. E.C. van Marle (D66),
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit),
Dhr. F. Jans (Het Enkhuizer Alternatief),
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen),
Dhr. J. Sandstra (PvdA),
Mw. M.A. Keesman (SP),
Dhr. D. Stomp (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D. Luyckx (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. H.C. Lankman
Raadslid Dhr. G. van Galen (CDA),
Dhr. J.H. van der Werf (CDA),
Dhr. A. Hotting (ChristenUnie/SGP),
Dhr. E.C. van Marle (D66),
Mw. M.G. Buit (D66),
Dhr. M. de Jong (Enkhuizen Vooruit),
Dhr. F. Jans (Het Enkhuizer Alternatief),
Dhr. J.S.H. Raven (Nieuw Enkhuizen),
Mw. J. Aukes-van der Weiden (Nieuw Enkhuizen),
Dhr. A. Mazlumian (PvdA),
Dhr. J. Sandstra (PvdA),
Dhr. W.J. Stolk (SP),
Mw. G. Nauta (SP),
Mw. I. Stemmler (SP),
Mw. M.A. Keesman (SP),
Dhr. D. Stomp (VVD),
Dhr. P. Overwijn (VVD)
Secretaris Mw. mr. M.J. Schadé
Wethouder Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA),
Dhr. D. Luyckx (PvdA),
Dhr. E. Struijlaart (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 4
Nieuw Enkhuizen 2
VVD 2
CDA 2
PvdA 2
D66 2
Het Enkhuizer Alternatief 1
Enkhuizen Vooruit 1
ChristenUnie/SGP 1

Relaties (11)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11):

Terug naar begin van de pagina