Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Urk (Urk)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 08-07-2021 Op 08-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Singel 9
8321 GT URK
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 77
8320 AB URK
Telefoon (0527) 68 98 68 (algemeen)
Internet http://www.urk.nl/ (algemeen)
E-mail gemeente@urk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 109,81 km2
Aantal inwoners 20524
Inwoners per km2 186
Plaatsen binnen deze gemeente Urk

Functies

Burgemeester waarnemend Mw. I.A. Bakker (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.I. Crebas (CDA),
Dhr. M. Bakker (ChristenUnie),
Mw. A. Keuter-Kapitein (Gemeentebelangen),
Dhr. J. Koffeman (Hart voor Urk),
Dhr. H. Wakker (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. J.W. Bakker (SGP)
Locoburgemeester Dhr. F. Brouwer (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. K.R. Verhoeff
Raadslid Dhr. J. van de Berg (CDA),
Dhr. J.I. Crebas (CDA),
Dhr. W. Foppen (CDA),
Mw. M. Romkes-Foppen (CDA),
Dhr. A. Pasterkamp (ChristenUnie),
Dhr. J. Baarssen (ChristenUnie),
Dhr. M. Bakker (ChristenUnie),
Mw. H. Visser-Kapitein (ChristenUnie),
Mw. N. Kramer-Brouwer (ChristenUnie),
Dhr. J. van den Berg (Gemeentebelangen),
Mw. A. Keuter-Kapitein (Gemeentebelangen),
Dhr. F.A.L. Brouwer (Hart voor Urk),
Dhr. J. Jonkers (Hart voor Urk),
Dhr. J. Koffeman (Hart voor Urk),
Dhr. L. Hakvoort (Hart voor Urk),
Dhr. H. Wakker (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. H.J. Kaptijn (SGP),
Dhr. J.W. Bakker (SGP)
Secretaris Mw. C. Swart
Wethouder Dhr. F. Brouwer (ChristenUnie),
Dhr. G. Post jr. (Hart voor Urk),
Dhr. P.N. Middelkoop (SGP)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
CDA 4
Hart voor Urk 4
SGP 2
Gemeentebelangen 2
Partij voor de Vrijheid 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)