Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landerd (Landerd)

Zie ook

Gemeente Landerd (Landerd)

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkstraat 39
5411 EA ZEELAND
Postadres Postbus 35
5410 AA ZEELAND
Telefoon (0486) 45 81 11 (algemeen)
Internet http://www.landerd.nl (algemeen)
E-mail info@landerd.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 70.68 km2
Aantal inwoners 15330
Inwoners per km2 216
Plaatsen binnen deze gemeente Reek, Schaijk, Zeeland
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. M.C. Bakermans
Fractievoorzitter Dhr. S. Reitsma (CDA)
Dhr. ir. A.E.M. de Kleijn (DS97)
Dhr. J.P.M. van den Heuvel (Maashorst Vooruit)
Dhr. J.W.A. Pijnappels (Progressief Landerd)
Dhr. H.W. van den Broek (RPP)
Mw. M.M.A. Hoek (VVD)
Locoburgemeester Dhr. B.H.M. Brands (Maashorst Vooruit)
Raadsgriffier Mw. E. Weijenberg
Raadslid Dhr. P.H.G.J.M. Jonkergouw (CDA)
Dhr. S. Reitsma (CDA)
Dhr. ir. A.E.M. de Kleijn (DS97)
Dhr. J.A. de Jong (DS97)
Dhr. J.P. Zwaans (DS97)
Mw. C.D.M. Henst (DS97)
Dhr. H.J.M. van Tiel (Maashorst Vooruit)
Dhr. J.P.M. van den Heuvel (Maashorst Vooruit)
Dhr. R. Steemers (Maashorst Vooruit)
Dhr. T.M.H.T. van den Berg (Maashorst Vooruit)
Dhr. G.F.M. Benneker (Progressief Landerd)
Dhr. J.W.A. Pijnappels (Progressief Landerd)
Mw. M.J.H. Slegers (Progressief Landerd)
Dhr. A.W.M. de Louw (RPP)
Dhr. H.W. van den Broek (RPP)
Dhr. R. Müller (RPP)
Mw. M.M.A. Hoek (VVD)
Secretaris Dhr. ir. C.C. Boode
Wethouder Dhr. B.H.M. Brands (Maashorst Vooruit)
Dhr. R.W.M. Böhmer (Progressief Landerd)
Dhr. J.H. Vereijken (Reekse Politieke Partij)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
DS97 4
Maashorst Vooruit 4
Progressief Landerd 3
RPP 3
CDA 2
VVD 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12) Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch informatie Centrum
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht en RMC Regio Brabant Noord Oost
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord
Gemeenschappelijke regeling openbaar onderwijs gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Terug naar begin van de pagina