Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Landerd (Landerd)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkstraat 39
5411 EA ZEELAND
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 35
5410 AA ZEELAND
Telefoon (0486) 45 81 11 (algemeen)
Internet http://www.landerd.nl (algemeen)
E-mail info@landerd.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Algemene informatie

Oppervlakte 70,68 km2
Aantal inwoners 15332
Inwoners per km2 216
Plaatsen binnen deze gemeente Reek, Schaijk, Zeeland

Functies

Burgemeester Dhr. M.C. Bakermans (Niet verbonden aan een politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. S. Reitsma (CDA),
Dhr. ir. A.E.M. de Kleijn (DS97),
Dhr. J.W.A. Pijnappels (Duurzaam Maashorst),
Dhr. H.J.M. van Tiel (Lijst Zeeland),
Dhr. J.P.A. van den Heuvel (Maashorst Vooruit),
Mw. M.J.H. Slegers (Progressief Landerd),
Dhr. H.W. van den Broek (RPP),
Mw. M.M.A. Hoek (VVD)
Locoburgemeester Dhr. B.H.M. Brands (Maashorst Vooruit)
Raadsgriffier Mw. L.W.M. van Leersum
Raadslid Dhr. P.H.G.J.M. Jonkergouw (CDA),
Dhr. S. Reitsma (CDA),
Dhr. J.A. de Jong (DS97),
Dhr. ir. A.E.M. de Kleijn (DS97),
Mw. C.D.M. Henst (DS97),
Dhr. J.W.A. Pijnappels (Duurzaam Maashorst),
Dhr. R.W.M Böhmer (Duurzaam Maashorst),
Dhr. H.J.M. van Tiel (Lijst Zeeland),
Dhr. J.P. Zwaans (Maashorst Vooruit),
Dhr. J.P.A. van den Heuvel (Maashorst Vooruit),
Dhr. R. Steemers (Maashorst Vooruit),
Dhr. T.M.H.T. van den Berg (Maashorst Vooruit),
Mw. M.J.H. Slegers (Progressief Landerd),
Dhr. A.W.M. de Louw (RPP),
Dhr. H.W. van den Broek (RPP),
Dhr. R. Müller (RPP),
Mw. M.M.A. Hoek (VVD)
Secretaris Dhr. Th.M.M. Hoex
Wethouder Dhr. B.H.M. Brands (Maashorst Vooruit),
Dhr. H.A.A.J. van Rinsum (Progressief Landerd),
Dhr. J.H. Vereijken (Reekse Politieke Partij)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Maashorst Vooruit 4
RPP 3
DS97 3
CDA 2
Duurzaam Maashorst 2
Lijst Zeeland 1
VVD 1
Progressief Landerd 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)