Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harderwijk (Harderwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 15-10-2021 Op 15-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 15-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Havendam 56
3841 AA HARDERWIJK
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 149
3840 AC HARDERWIJK
Telefoon (0341) 41 19 11 (algemeen)
Internet https://www.harderwijk.nl (algemeen)
E-mail info@harderwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 38,54 km2
Aantal inwoners 46832
Inwoners per km2 1215
Plaatsen binnen deze gemeente Harderwijk, Hierden

Functies

Burgemeester Dhr. drs. H.J. van Schaik (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. W. Mazier (CDA),
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie),
Dhr. M. Pijnenburg (D66),
Dhr. B. Holleman (Gemeentebelang),
Mw. Y.H. Klein-Rouweler (GroenLinks),
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders),
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA),
Dhr. J. van Panhuis (SGP),
Dhr. P.C. de Groot (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders)
Raadsgriffier Dhr. H.R. Lanning
Raadslid Dhr. P. Sels (CDA),
Dhr. W. Mazier (CDA),
Mw. G.J. Morren-Holstege (CDA),
Mw. I. Stoevelaar-Zijlstra (CDA),
Dhr. A.J. Jonkman (ChristenUnie),
Dhr. M. Heldoorn (ChristenUnie),
Mw. I. Donker-Jak (ChristenUnie),
Mw. M. Driest-Wijnholds (ChristenUnie),
Dhr. M. Pijnenburg (D66),
Dhr. T.C.M. Melkert (D66),
Mw. A. Buurman-Kuiper (D66),
Dhr. B. Holleman (Gemeentebelang),
Mw. Y.H. Klein-Rouweler (GroenLinks),
Dhr. B. Özdemir (Harderwijk Anders),
Dhr. E.H.R. Enklaar (Harderwijk Anders),
Dhr. G. te Pas (Harderwijk Anders),
Dhr. H. Vermeer (Harderwijk Anders),
Dhr. M. Reckman (Harderwijk Anders),
Mw. K. van Eijkel (Harderwijk Anders),
Dhr. L.A. de Kleine (PvdA),
Dhr. W.E.C. Bos (PvdA),
Dhr. J. van Panhuis (SGP),
Dhr. M. Doppenberg (VVD),
Dhr. P.C. de Groot (VVD),
Dhr. Th. Schuurmans (VVD),
M. van Panhuis (VVD),
Mw. I.E. Haklander (VVD),
Mw. N. Lammerts van Bueren (VVD)
Secretaris Dhr. J.P. Wassens
Wethouder Dhr. J.L. de Jong (CDA),
Dhr. M.E. Companjen (ChristenUnie),
Dhr. G.J. van Noort (Stadspartij Harderwijk Anders),
Dhr. B.J. van Bijsteren (VVD)

Gemeenteraad (28 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Harderwijk Anders 6
CDA 4
ChristenUnie 4
D66 3
PvdA 2
Gemeentebelang 1
SGP 1
GroenLinks 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)