Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maastricht (Maastricht)

Zie ook

Gemeente Maastricht (Maastricht)

Adresgegevens

Bezoekadres Mosae Forum 10
6211 DW MAASTRICHT
Postadres Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT
Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.gemeentemaastricht.nl (algemeen)
E-mail post@maastricht.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 60.06 km2
Aantal inwoners 121000
Inwoners per km2 2014
Plaatsen binnen deze gemeente Maastricht
Totaal aantal zetels gemeenteraad 39

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. J.M. Penn-te Strake (Partij Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA)
Mw. drs. F.M.C.L. Eurlings-Tonnaer (D66)
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks)
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther)
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht)
Dhr. A.F.V. Lurvink (M:OED)
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht)
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid)
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA)
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht)
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij)
Dhr. B Pulles (SP)
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD)
Dhr. A.M.B. van Est (50Plus)
Locoburgemeester Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA)
Raadsgriffier Mw. mr. J.L.L. Goossens
Raadslid Dhr. J.M.T. Janssen (CDA)
Dhr. N.M.S.E. Peeters (CDA)
Dhr. P.M.H. Brüll (CDA)
FMCL van der Heijden (CDA)
Mw. G.K. van Loo (CDA)
Dhr. H.J.A. Barendse (D66)
Dhr. R.W.M. Wijnands (D66)
Mw. C.J.H.C. Demas (D66)
Mw. drs. F.M.C.L. Eurlings-Tonnaer (D66)
Mw. I Politsch (D66)
Dhr. A.C. van der Gugten (GroenLinks)
Dhr. H. Passenier (GroenLinks)
Mw. drs. M. Korsten (GroenLinks)
Mw. ing. S. Hermens (GroenLinks)
Mw. M.J.G. Janssen MA (GroenLinks)
Dhr. J.A.L. Gunther (Groep Gunther)
Mw. mr. C.J. Nuyts (Liberale Partij Maastricht)
Dhr. A.F.V. Lurvink (M:OED)
Mw. mr. S.A.M. Maassen (M:OED)
Dhr. HAJ Garnier (Partij Veilig Maastricht)
Dhr. J.G.M. Smeets (Partij Veilig Maastricht)
Mw. H.A.M. Meese-van der Venne (Partij Veilig Maastricht)
Dhr. D.B.W. Geurts (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. R.A.H. Betsch (Partij voor de Vrijheid)
Mw. L.A.H. van Ham (PvdA)
Mw. M. Slangen (PvdA)
Mw. mr. M.H. Fokke (PvdA)
Dhr. H.L.L.M. Willems (Senioren Partij Maastricht)
Dhr. J.E.M.E. Boelen (Senioren Partij Maastricht)
Dhr. J.M.A.F. Steijns (Senioren Partij Maastricht)
H.I. Mermi (Senioren Partij Maastricht)
Mw. M.H.E. Habets (Senioren Partij Maastricht)
Dhr. J.E.M. Gorren (Sociaal Actieve Burgerpartij)
A.C. Schut (SP)
Dhr. B Pulles (SP)
Dhr. M.J.J. Severijns (VVD)
Mw. C.G.W.B. van de Wouw-Simons (VVD)
P Limpens (VVD)
Dhr. A.M.B. van Est (50Plus)
Secretaris Dhr. R.E.C. Kleijnen
Wethouder Mw. drs. V.L.W.A. Heijnen (CDA)
Dhr. H.W.M. Jongen (D66)
Dhr. mr. G. Krabbendam (GroenLinks)
Dhr. J.M. Janssen (Senioren Partij Maastricht)
Mw. M.E.E. de Graaf-van Haasen (SP)
Dhr. J.J.M. Aarts (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
D66 5
GroenLinks 5
Senioren Partij Maastricht 5
CDA 5
Partij Veilig Maastricht 3
PvdA 3
VVD 3
M:OED 2
Partij voor de Vrijheid 2
SP 2
Liberale Partij Maastricht 1
50Plus 1
Sociaal Actieve Burgerpartij 1
Groep Gunther 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul inzake de samenwerking op 4 milieuparken te weten milieupark Beatrixhaven, Randwijck en Noorderbrug te Maastricht en de Valkenberg te Valkenburg aan de Geul
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Terug naar begin van de pagina