Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Arnhem (Arnhem)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-11-2021 Op 21-11-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-11-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9029
6800 EL ARNHEM
Internet http://www.arnhem.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 101,53 km2
Aantal inwoners 157223
Inwoners per km2 1548
Plaatsen binnen deze gemeente Arnhem

Functies

Burgemeester Dhr. A. Marcouch (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. L.R. Manders (Arnhem Centraal),
Dhr. N.K.J. Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij),
Mw. C.K. van Dillen-Koorn (CDA),
Dhr. D. Becker (ChristenUnie),
Mw. S.A. Andeweg (D66),
T. Aydemir (DENK - Verenigd Arnhem),
Dhr. M.W.K. Coenders (GroenLinks),
Dhr. L.C.M. de Groot (Partij voor de Dieren),
Dhr. C. Verheij (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E.J. Greving (PvdA),
Dhr. G.E. Elfrink (SP),
Dhr. L.J.J.H. Combée (VVD)
Locoburgemeester Mw. C.C. Bouwkamp (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.G.M. Kersten
Raadslid Dhr. A.D.M. van der Laak (Arnhem Centraal),
Dhr. A.J.W. Kraaijenbrink (Arnhem Centraal),
Mw. L.R. Manders (Arnhem Centraal),
Dhr. N.K.J. Wiggers (Arnhemse Ouderen Partij),
Dhr. G.J. Hutten (CDA),
Mw. C.K. van Dillen-Koorn (CDA),
Dhr. D. Becker (ChristenUnie),
Mw. N.N. Nede (ChristenUnie),
Dhr. M.P. Verhoek (D66),
Dhr. M.S. Loor (D66),
Dhr. P. van Iperen (D66),
Mw. S. van Ommen (D66),
Mw. S.A. Andeweg (D66),
Dhr. Y. Usta (DENK - Verenigd Arnhem),
T. Aydemir (DENK - Verenigd Arnhem),
Dhr. C. Prinsen (GroenLinks),
Dhr. J.J. van Loo (GroenLinks),
Dhr. M.W.K. Coenders (GroenLinks),
Mw. M. Dolsma (GroenLinks),
Mw. M.J. Navis (GroenLinks),
Mw. M.P. Simonis (GroenLinks),
T. Gemici (GroenLinks),
Dhr. L.C.M. de Groot (Partij voor de Dieren),
J.L.C. Eliëns (Partij voor de Dieren),
Dhr. C. Verheij (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. P.C.C. Henzen (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E.J. Greving (PvdA),
Dhr. G. Visser (PvdA),
Dhr. V.L. Bouma (PvdA),
Mw. M.L. de Vries (PvdA),
A. Çetintas (SP),
Dhr. G.E. Elfrink (SP),
Mw. S.E.M. Dobbe (SP),
Dhr. B. van Es (VVD),
Dhr. L.J.J.H. Combée (VVD),
Dhr. M.J.F. Loos (VVD),
Dhr. R. Maref (VVD),
Mw. C.J.M. Kalthoff (VVD),
Mw. S. Pape (VVD)
Secretaris Dhr. J.H. de Baas
Wethouder Dhr. B. Roelofs (Arnhem Centraal),
Dhr. R. Paping (GroenLinks),
Mw. C.C. Bouwkamp (GroenLinks),
Mw. M. Louwers (PvdA),
Dhr. J. van Dellen (VVD),
Dhr. R.C.M. van der Zee (VVD)

Gemeenteraad (39 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
VVD 6
D66 5
PvdA 4
Arnhem Centraal 3
SP 3
CDA 2
DENK - Verenigd Arnhem 2
Partij voor de Vrijheid 2
Partij voor de Dieren 2
ChristenUnie 2
Arnhemse Ouderen Partij 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)