Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Arnhem (Arnhem)

Zie ook

Gemeente Arnhem (Arnhem)

Adresgegevens

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG ARNHEM
Postadres Postbus 9029
6800 EL ARNHEM
Telefoon 0900 1809 (algemeen)
Internet http://www.arnhem.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 101.53 km2
Aantal inwoners 143596
Inwoners per km2 1414
Plaatsen binnen deze gemeente Arnhem
Totaal aantal zetels gemeenteraad 38

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. A. Marcouch (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. A.D.M. van der Laak (Arnhem Centraal)
Dhr. A.G.M. van Beers (Arnhemse Ouderen Partij)
Mw. W.P. van Burgsteden (CDA)
Dhr. D. Becker (ChristenUnie)
Dhr. dr. K. Bal (DENK-Verenigd Arnhem)
Mw. S.A. Andeweg (D66)
Dhr. M.W.K. Coenders (GroenLinks)
Dhr. L.C.M. de Groot (Partij voor de Dieren)
Dhr. C. Verheij (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. E.J. Greving (PvdA)
Dhr. G.E. Elfrink (SP)
Dhr. L.J.J.H. Combée (VVD)
Locoburgemeester Mw. C.C. Bouwkamp (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.G.M. Kersten
Raadslid Dhr. A.D.M. van der Laak (Arnhem Centraal)
Dhr. A.J.W. Kraaijenbrink (Arnhem Centraal)
Mw. L.R. Manders (Arnhem Centraal)
Dhr. A.G.M. van Beers (Arnhemse Ouderen Partij)
Mw. C.K. van Dillen-Koorn (CDA)
Mw. W.P. van Burgsteden (CDA)
Dhr. D. Becker (ChristenUnie)
Mw. N.N. Nede (ChristenUnie)
Dhr. dr. K. Bal (DENK-Verenigd Arnhem)
Dhr. Y. Usta (DENK-Verenigd Arnhem)
Dhr. M.P. Verhoek (D66)
Dhr. M.S. Loor (D66)
Mw. S. van Ommen (D66)
Mw. S.A. Andeweg (D66)
S.W. Dijk (D66)
Dhr. C. Prinsen (GroenLinks)
Dhr. J.J. van Loo (GroenLinks)
Dhr. M.W.K. Coenders (GroenLinks)
Mw. M. Dolsma (GroenLinks)
Mw. M.J. Navis (GroenLinks)
Mw. M.P. Simonis (GroenLinks)
Dhr. L.C.M. de Groot (Partij voor de Dieren)
Mw. M.H. Hegge (Partij voor de Dieren)
Dhr. C. Verheij (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. R.H.A. Sanders (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. E.J. Greving (PvdA)
Dhr. V.L. Bouma (PvdA)
Mw. J.L.M. Nunen (PvdA)
Mw. M.L. de Vries (PvdA)
Dhr. G.E. Elfrink (SP)
Mw. P.G.M. Lunter (SP)
Mw. S.E.M. Dobbe (SP)
Dhr. B. van Es (VVD)
Dhr. L.J.J.H. Combée (VVD)
Dhr. M.J.F. Loos (VVD)
Dhr. R. Maref (VVD)
Mw. S. Pape (VVD)
Mw. C.J.M. Kalthoff (VVD)
Secretaris Dhr. drs. R.J.M. van Wuijtswinkel
Wethouder Dhr. H.E. de Vroome (D66)
Dhr. R. Paping (GroenLinks)
Mw. C.C. Bouwkamp (GroenLinks)
Mw. M. Louwers (PvdA)
Dhr. J. van Dellen (VVD)
Dhr. R.C.M. van der Zee (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
GroenLinks 6
D66 5
PvdA 4
Arnhem Centraal 3
SP 3
CDA 2
Partij voor de Vrijheid 2
DENK-Verenigd Arnhem 2
Partij voor de Dieren 2
ChristenUnie 2
Arnhemse Ouderen Partij 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief
Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling park Lingezegen
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Terug naar begin van de pagina