Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hillegom (Hillegom)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 115
2181 EC HILLEGOM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 32
2180 AA HILLEGOM
Telefoon 14 0252 (algemeen)
Internet http://www.hillegom.nl (algemeen)
E-mail info@hillegom.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 13,48 km2
Aantal inwoners 21812
Inwoners per km2 1618
Plaatsen binnen deze gemeente Hillegom

Functies

Burgemeester Dhr. A. van Erk (Geen lid politieke partij)
Fractievoorzitter Dhr. F.J.M. Evers (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
Dhr. C.H. Langeveld (CDA),
J.J.R. Jansen (Co Jansen),
Dhr. R.I. Semrek (D66),
Dhr. D. van Egmond (GroenLinks),
L.M.J. Pijnacker (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A. de Jong (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom))
Raadsgriffier Mw. Y. Hermans
Raadslid Dhr. F.J.M. Evers (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J. Grimbergen (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J. van Duffelen (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J.S. Nederpelt (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. M. Roelofs (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. D.A. Boonstra (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. J.M.R. Rippner (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. M.T.B.M. de Wit (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. M.A. Dijkshoorn (Bloeiend Hillegom),
Mw. A. Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom),
Dhr. C.H. Langeveld (CDA),
Dhr. F.R. Vrijburg (CDA),
Dhr. J. Zwaan (CDA),
Mw. A.M. Ruigrok-Schoorl (CDA),
J.J.R. Jansen (Co Jansen),
Dhr. R.I. Semrek (D66),
Dhr. D. van Egmond (GroenLinks),
Dhr. I.B. Buijck (VVD),
L.M.J. Pijnacker (VVD)
Secretaris Mw. C.B. Baauw
Wethouder Dhr. A. de Jong (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Dhr. J.A. van Rijn (B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom)),
Mw. C.J. Hoekstra (CDA)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
B.B.H. (Bevolkingsbelangen Hillegom) 8
CDA 4
Bloeiend Hillegom 2
VVD 2
GroenLinks 1
D66 1
Co Jansen 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)