Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haaksbergen (Haaksbergen)

Zie ook

Gemeente Haaksbergen (Haaksbergen)

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 3
7481 HS HAAKSBERGEN
Postadres Postbus 102
7480 AC HAAKSBERGEN
Telefoon (053) 573 45 67 (algemeen)
Internet http://www.haaksbergen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@haaksbergen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 105.48 km2
Aantal inwoners 24490
Inwoners per km2 232
Plaatsen binnen deze gemeente Haaksbergen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 18

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. G.J. Kok (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. F.G.M. Winkelhuis (CDA)
Dhr. J.H.J. Rouwenhorst (Dé Actieve Partij)
Dhr. G.J. Vonkeman (D66)
Dhr. J.A.M. Oude Groen (Gemeentelijke Groepering Haaksbergen)
Mw. A. Nijhuis (Leefbaar Haaksbergen)
Dhr. T.J.H. Looman (PvdA)
Dhr. B.W.A. Woortman (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. J.H. Scholten (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. G. Raaben
Raadslid Dhr. F.G.M. Winkelhuis (CDA)
Dhr. H.M. Wichers Schreur (CDA)
Dhr. P.M. ten Voorde (CDA)
Dhr. T.P. van der Hulst (CDA)
Dhr. D.L.P. Prinsen (Dé Actieve Partij)
Dhr. J.H.J. Rouwenhorst (Dé Actieve Partij)
Dhr. W.R.A. Uuldriks (Dé Actieve Partij)
Mw. G.J. Costeris-Wevers (Dé Actieve Partij)
Dhr. G.J. Vonkeman (D66)
Mw. E.B.M. van Spiegel (D66)
Dhr. J.A.M. Oude Groen (Gemeentelijke Groepering Haaksbergen)
Dhr. A. Hendriks (Leefbaar Haaksbergen)
Mw. A. Nijhuis (Leefbaar Haaksbergen)
Dhr. T.J.H. Looman (PvdA)
Mw. A.E.M. Waanders (PvdA)
Dhr. B.F.G. Mentink (VVD)
Dhr. B.W.A. Woortman (VVD)
Dhr. F.M. Ebeling (VVD)
Secretaris Mw. M.E. Kragting-de Groot
Wethouder Dhr. drs. J.H. Scholten (CDA)
Mw. A.J. ten Thije (PvdA)
Dhr. A.B.G.M. Koopman (VVD)

Gemeenteraad (18 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
Dé Actieve Partij 4
VVD 3
D66 2
PvdA 2
Leefbaar Haaksbergen 2
Gemeentelijke Groepering Haaksbergen 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7) Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Gemeenschappelijke Regeling Hameland
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo
Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente
Regeling Regio Twente
Terug naar begin van de pagina