Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Haaksbergen (Haaksbergen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 3
7481 HS HAAKSBERGEN
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 102
7480 AC HAAKSBERGEN
Telefoon (053) 573 45 67 (algemeen)
Internet http://www.haaksbergen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@haaksbergen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 105,48 km2
Aantal inwoners 24291
Inwoners per km2 230
Plaatsen binnen deze gemeente Haaksbergen

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. R.G. Welten (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.M. ten Voorde (CDA),
Mw. G.J. Costeris (Dé Actieve Partij Haaksbergen),
Dhr. G.J. Vonkeman (D66),
Mw. A. Mekking-Veenstra (Gemeentelijke Groepering Haaksbergen),
Dhr. J.H.J. Rouwenhorst (Groep DJW),
Mw. A. Nijhuis (Leefbaar Haaksbergen),
Dhr. T.J.H. Looman (PvdA),
Dhr. B.W.A. Woortman (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. J.H. Scholten (CDA)
Raadsgriffier Dhr. mr. G. Raaben
Raadslid Dhr. F.G.M. Winkelhuis (CDA),
Dhr. H.M. Wichers Schreur (CDA),
Dhr. J. Slot (CDA),
Dhr. P.M. ten Voorde (CDA),
Dhr. T.P. van der Hulst (CDA),
Mw. G.J. Costeris (Dé Actieve Partij Haaksbergen),
Dhr. G.J. Vonkeman (D66),
Dhr. H.B.M. Belshof (D66),
Mw. A. Mekking-Veenstra (Gemeentelijke Groepering Haaksbergen),
Dhr. D.L.P. Prinsen (Groep DJW),
Dhr. J.H.J. Rouwenhorst (Groep DJW),
Dhr. W.R.A. Uuldriks (Groep DJW),
Dhr. A. Hendriks (Leefbaar Haaksbergen),
Mw. A. Nijhuis (Leefbaar Haaksbergen),
Dhr. T.J.H. Looman (PvdA),
Mw. A.E.M. Waanders (PvdA),
Dhr. B.F.G. Mentink (VVD),
Dhr. B.W.A. Woortman (VVD),
Dhr. F.M. Ebeling (VVD)
Secretaris Dhr. R. Toet
Wethouder Dhr. drs. J.H. Scholten (CDA),
Dhr. A.R. Peppelman (PvdA),
Dhr. A.B.G.M. Koopman (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 3
Groep DJW 3
PvdA 2
D66 2
Leefbaar Haaksbergen 2
Dé Actieve Partij Haaksbergen 1
Gemeentelijke Groepering Haaksbergen 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)