Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Reusel-De Mierden (Reusel-De Mierden)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-12-2020 Op 29-12-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-12-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 3
5541 KB REUSEL
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 11
5540 AA REUSEL
Telefoon (0497) 65 06 50 (algemeen)
Internet http://www.reuseldemierden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@reuseldemierden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 77,93 km2
Aantal inwoners 13040
Inwoners per km2 167
Plaatsen binnen deze gemeente Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde, Reusel

Functies

Burgemeester Mw. A.J.M.H. van de Ven (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA),
Mw. F.S.D. Bijl- Haubrich (PvdA),
Dhr. E.A.M.C. van Laarhoven (Samenwerking),
Dhr. J.G.J. van Gompel (VVD)
Locoburgemeester Dhr. PJM van de Noort (Samenwerking)
Raadsgriffier Dhr. M. Olthuis
Raadslid Dhr. C.G. van Limpt (CDA),
Dhr. P.J.A.J. van Gool (CDA),
Mw. F.S.D. Bijl- Haubrich (PvdA),
Mw. van Disseldorp-Sweep (PvdA),
A.H.J. de Kort (Samenwerking),
Dhr. B.M.J. Maas (Samenwerking),
Dhr. C.G.W.P. van der Heijden (Samenwerking),
Dhr. E.A.M.C. van Laarhoven (Samenwerking),
Dhr. J.C.F.M. van Dommelen (Samenwerking),
Dhr. M.J.P. Lauwers (Samenwerking),
Mw. T.R. van Rooij (Samenwerking),
N. Huijbregts (Samenwerking),
Dhr. D Geijsen (VVD),
Dhr. J.G.J. van Gompel (VVD)
Secretaris Dhr. mr. R.P.B.M. Brekelmans
Wethouder Dhr. M.P.M. Maas (Samenwerking),
Dhr. PJM van de Noort (Samenwerking),
F. Rombouts (VVD)

Gemeenteraad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
Samenwerking 8
PvdA 2
VVD 2
CDA 2

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)