Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waterland (Waterland)

Zie ook

Gemeente Waterland (Waterland)

Adresgegevens

Bezoekadres Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Postadres Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM
Telefoon (0299) 65 85 85 (algemeen)
Internet http://www.waterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@waterland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 115.55 km2
Aantal inwoners 17013
Inwoners per km2 147
Plaatsen binnen deze gemeente Broek In Waterland, Ilpendam, Katwoude, Marken, Monnickendam, Purmer, Uitdam, Watergang, Zuiderwoude
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. L.M.B.C. Kroon (CDA)
Fractievoorzitter Mw. S.M. Boogaard (CDA)
Dhr. dr. G. Meij (D66)
Dhr. V. Koerse BEd. (GroenLinks)
Mw. A.B. Janssen- van Raaij (PvdA)
Dhr. mr. drs. Tj. Hoekstra (VVD)
Mw. Y. Gras-Hogerwerf (Waterland Natuurlijk!)
Raadsgriffier Dhr. drs. E.G.H. Dijk MPM
Raadslid Dhr. A. Enderink (CDA)
Dhr. ing. S.G. Verbeek (CDA)
Dhr. J.E. van Altena (CDA)
Mw. S.M. Boogaard (CDA)
Dhr. dr. G. Meij (D66)
Mw. drs. G.J.M. Bekhuis (D66)
Dhr. drs. J.J. Wortel (GroenLinks)
Dhr. V. Koerse BEd. (GroenLinks)
Mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks)
Dhr. H. van Berkum (PvdA)
Mw. A.B. Janssen- van Raaij (PvdA)
Dhr. H.U. de Jong (VVD)
Dhr. J.J. Oranje (VVD)
Dhr. mr. drs. Tj. Hoekstra (VVD)
Dhr. H.C. Scheepstra (Waterland Natuurlijk!)
Mw. D. Borghardt-de Kat (Waterland Natuurlijk!)
Mw. Y. Gras-Hogerwerf (Waterland Natuurlijk!)
Secretaris Dhr. mr. N. van Ginkel MPM
Wethouder Dhr. J. Kaars (CDA)
Dhr. B.J. ten Have (D66)
Mw. A.M.H. van de Weijenberg (GroenLinks)
Dhr. drs. A.A van Nieuwkerk (PvdA)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 4
GroenLinks 3
VVD 3
Waterland Natuurlijk! 3
PvdA 2
D66 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling ombudsman metropool Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina