Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opsterland (Opsterland) (FR)

Zie ook

Gemeente Opsterland (Opsterland) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Postadres Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG
Telefoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet http://www.opsterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 227,68 km2
Aantal inwoners 29753
Inwoners per km2 130
Plaatsen binnen deze gemeente Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslan, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. E. van Selm (D66)
Fractievoorzitter Dhr. K. de Boer (Betrokken, Anders en Samen),
Dhr. S. Veenstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. I.R. Zwart
Raadslid Dhr. K. de Boer (Betrokken, Anders en Samen),
Dhr. S. Veenstra (CDA),
Dhr. W. Kooistra (CDA),
Mw. I.A. Spoelstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
Dhr. O. van der Veen (ChristenUnie),
R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Dhr. J.J. Sieswerda (GroenLinks),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks),
Dhr. H. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. H. Meijer (Opsterlands Belang),
Dhr. J. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. J. van Dalen (Opsterlands Belang),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Mw. W.H. Bruining (Opsterlands Belang),
Dhr. E.J. Roos (PvdA),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. S.J. Brouwer - Wiarda (PvdA),
Dhr. H. de Vries (VVD),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Secretaris Mw. M. van der Weij
Wethouder Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie),
Dhr. A. Postma (Opsterlands Belang),
Dhr. L. de Vries (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Opsterlands Belang 6
PvdA 3
CDA 3
GroenLinks 2
ChristenUnie 2
VVD 2
Betrokken, Anders en Samen 1
FNP 1
D66 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina