Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opsterland (Opsterland)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 18-06-2021 Op 22-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 18-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG
Telefoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet http://www.opsterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 227,68 km2
Aantal inwoners 29753
Inwoners per km2 130
Plaatsen binnen deze gemeente Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslan, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude

Functies

Burgemeester Mw. E. van Selm (D66)
Fractievoorzitter Dhr. S.H. Veenstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
Dhr. R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks - OpsterLanders),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. drs. Th. Oosterhaven
Raadslid Dhr. S.H. Veenstra (CDA),
Dhr. W. Kooistra (CDA),
Mw. I.A. Spoelstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
Dhr. O. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Dhr. H. Hoen (Fractie BAS),
Dhr. J.J. Sieswerda (GroenLinks - OpsterLanders),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks - OpsterLanders),
Dhr. H. Meijer (Opsterlands Belang),
Dhr. H. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. J. van Dalen (Opsterlands Belang),
Dhr. J.J. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Mw. W.H. Bruining (Opsterlands Belang),
Dhr. O.J.W. Harmsma (PvdA),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. S.J. Brouwer (PvdA),
Dhr. H. de Vries (VVD),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Secretaris Mw. M. van der Weij
Wethouder Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie),
Dhr. A. Postma (Opsterlands Belang),
Dhr. L. de Vries (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Opsterlands Belang 6
CDA 3
PvdA 3
ChristenUnie 2
VVD 2
GroenLinks - OpsterLanders 2
Fractie BAS 1
FNP 1
D66 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)