Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Opsterland (Opsterland)

Zie ook

Gemeente Opsterland (Opsterland)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 01-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 82
9244 CR BEETSTERZWAAG
Provincie Friesland
Postadres Postbus 10000
9244 ZP BEETSTERZWAAG
Telefoon (0512) 38 62 22 (algemeen)
Internet http://www.opsterland.nl (algemeen)
E-mail gemeente@opsterland.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 227,68 km2
Aantal inwoners 29753
Inwoners per km2 130
Plaatsen binnen deze gemeente Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslan, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp, Wijnjewoude

Functies

Burgemeester Mw. E. van Selm (D66)
Fractievoorzitter Dhr. K. de Boer (Betrokken, Anders en Samen),
Dhr. S.H. Veenstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
Dhr. R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks - OpsterLanders),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Locoburgemeester Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie)
Raadsgriffier Dhr. drs. Th. Oosterhaven
Raadslid Dhr. K. de Boer (Betrokken, Anders en Samen),
Dhr. S.H. Veenstra (CDA),
Dhr. W. Kooistra (CDA),
Mw. I.A. Spoelstra (CDA),
Dhr. G. Weening (ChristenUnie),
Dhr. O. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. R. Koopmans (D66),
Dhr. H. de Jong (FNP),
Dhr. J.J. Sieswerda (GroenLinks - OpsterLanders),
Mw. E.R. Beintema (GroenLinks - OpsterLanders),
Dhr. H. Meijer (Opsterlands Belang),
Dhr. H. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. J. van Dalen (Opsterlands Belang),
Dhr. J.J. de Jong (Opsterlands Belang),
Dhr. M. van Opzeeland (Opsterlands Belang),
Mw. W.H. Bruining (Opsterlands Belang),
Dhr. E.J. Roos (PvdA),
Dhr. R. Vogelzang (PvdA),
Mw. S.J. Brouwer (PvdA),
Dhr. H. de Vries (VVD),
Mw. W.A. Geertsma (VVD)
Secretaris Mw. M. van der Weij
Wethouder Dhr. R. Jonkman (ChristenUnie),
Dhr. A. Postma (Opsterlands Belang),
Dhr. L. de Vries (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Opsterlands Belang 6
PvdA 3
CDA 3
ChristenUnie 2
VVD 2
GroenLinks - OpsterLanders 2
Betrokken, Anders en Samen 1
FNP 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina