Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerlen (Heerlen)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-07-2021 Op 24-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 28-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burg. van Grunsvenplein 145
6411 AS HEERLEN
Provincie Limburg
Postadres Postbus 1
6400 AA HEERLEN
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 45,72 km2
Aantal inwoners 86762
Inwoners per km2 1897
Plaatsen binnen deze gemeente Heerlen, Hoensbroek

Functies

Burgemeester Dhr. drs. R. Wever (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Dhr. A. Oulad Lmaroudia (D66),
Dhr. P.C.J. Diederen (Fractie Diederen),
Dhr. E.J. Tijdeman (Fractie Tijdeman),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
Dhr. Th.M.M. de Groot (OPH),
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
Dhr. R.P.E. Meyer (SP),
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij),
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD)
Locoburgemeester Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. T.W. Zwemmer
Raadslid Dhr. K. Adema (CDA),
Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Dhr. P.A. Pauwels (CDA),
Mw. J.A. Heine-Van Dartel (CDA),
Dhr. A. Oulad Lmaroudia (D66),
Dhr. P.C.J. Diederen (Fractie Diederen),
Dhr. E.J. Tijdeman (Fractie Tijdeman),
Dhr. E.M. Kerssemakers (Hart-Leers),
Dhr. H.A. de Kleijn (Hart-Leers),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
Dhr. J.P. Bertholet (OPH),
Dhr. N.A. Aarts (OPH),
Dhr. P.C.C. Kastrop (OPH),
Dhr. Th.M.M. de Groot (OPH),
Dhr. W.F.G. Sijstermans (OPH),
Dhr. W.G. Gouders (OPH),
Mw. A.A. Santegoeds (OPH),
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang),
Dhr. J.J.G. Horssels (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. M.H. Schreurs (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. E.A.N.M. Géron (Partij voor de Dieren),
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
Dhr. C.J.W. Hesse (SP),
Dhr. H.M.J. Gelissen (SP),
Dhr. P.H.A. Brauer (SP),
Dhr. R.P.E. Meyer (SP),
Dhr. S. Bayraktar (SP),
Mw. A.M.G. Hendriks-Berg (SP),
Mw. H.W. Leeman (SP),
Mw. J.A.H.M. Vaessen (SP),
Mw. O.W.M. Mous (SP),
Mw. S. Bottenberg-Brylka (SP),
Dhr. H.A.H.M. Butink (Stadspartij),
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij),
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD),
Mw. A.A. Winkens (VVD)
Secretaris Mw. L. Schouterden
Wethouder Dhr. C.M.J.P. Claessens (CDA),
Dhr. A.P.A. Damen (OPH),
Mw. A. Keulen (OPH),
Dhr. J.M.M. Clemens (SP),
Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP),
Dhr. M.E.E. de Beer (VVD/D66)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 10
OPH 7
CDA 4
Hart-Leers 3
Partij Hoensbroeks Belang 3
Stadspartij 2
VVD 2
Fractie Tijdeman 1
D66 1
Fractie Diederen 1
PvdA 1
Partij voor de Dieren 2

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (18)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)