Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerlen (Heerlen)

Zie ook

Gemeente Heerlen (Heerlen)

Adresgegevens

Bezoekadres Geleenstraat 27
6411 HP HEERLEN
Postadres Postbus 1
6400 AA HEERLEN
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 45.72 km2
Aantal inwoners 88777
Inwoners per km2 1941
Plaatsen binnen deze gemeente Heerlen, Hoensbroek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 37

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. E.G.M. Roemer (SP)
Fractievoorzitter Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA)
Dhr. J.P. Bertholet (D66)
Dhr. E.J. Tijdeman (GroenLinks)
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers)
Dhr. A. Damen (OPH)
Dhr. J.J.G. Horssels (Partij Hoensbroeks Belang)
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren)
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA)
Dhr. R.P.E. Meyer (SP)
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij)
Mw. A.A. Winkens (VVD)
Locoburgemeester Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. T.W. Zwemmer
Raadslid Dhr. K. Adema (CDA)
Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA)
Dhr. P.A. Pauwels (CDA)
Mw. J.A. Heine-Van Dartel (CDA)
Dhr. A. Oulad Lmaroudia (D66)
Dhr. J.P. Bertholet (D66)
Dhr. E.J. Tijdeman (GroenLinks)
Dhr. H.A. de Kleijn (Hart-Leers)
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers)
Mw. I.M.M. Meertens (Hart-Leers)
Dhr. A. Damen (OPH)
Dhr. N.A. Aarts (OPH)
Dhr. P.C.C. Kastrop (OPH)
Dhr. P.C.J. Diederen (OPH)
Dhr. Th.M.M. de Groot (OPH)
Dhr. W.F.G. Sijstermans (OPH)
Mw. A.A. Santegoeds (OPH)
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang)
Dhr. J.J.G. Horssels (Partij Hoensbroeks Belang)
Mw. M.H. Schreurs (Partij Hoensbroeks Belang)
Mw. E.A.N.M. Géron (Partij voor de Dieren)
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren)
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA)
Dhr. C.J.W. Hesse (SP)
Dhr. F.J.M. Peeters (SP)
Dhr. H.M.J. Gelissen (SP)
Dhr. R.P.E. Meyer (SP)
Dhr. S. Bayraktar (SP)
Mw. A.M.G. Hendriks-Berg (SP)
Mw. H.W. Leeman (SP)
Mw. O.W.M. Mous (SP)
Mw. S. Bottenberg-Brylka (SP)
Mw. Y.M. Claessens-Schepers (SP)
Dhr. H.A.H.M. Butink (Stadspartij)
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij)
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD)
Mw. A.A. Winkens (VVD)
Secretaris Dhr. M. Wilke
Wethouder Dhr. C.M.J.P. Claessens (CDA)
Dhr. F.G. Simons (OPH)
Mw. A. Keulen (OPH)
Dhr. J.M.M. Clemens (SP)
Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP)
Dhr. M.E.E. de Beer (VVD)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 10
OPH 7
CDA 4
Partij Hoensbroeks Belang 3
Hart-Leers 3
D66 2
Partij voor de Dieren 2
VVD 2
Stadspartij 2
PvdA 1
GroenLinks 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (16) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”
Terug naar begin van de pagina