Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heerlen (Heerlen) (LB)

Zie ook

Gemeente Heerlen (Heerlen) (LB)

Adresgegevens

Bezoekadres Geleenstraat 27
6411 HP HEERLEN
Postadres Postbus 1
6400 AA HEERLEN
Telefoon 14 045 (algemeen)
Internet http://www.heerlen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heerlen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 45,72 km2
Aantal inwoners 88777
Inwoners per km2 1941
Plaatsen binnen deze gemeente Heerlen, Hoensbroek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 37

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. E.G.M. Roemer (SP)
Fractievoorzitter Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Dhr. J.P. Bertholet (D66),
Dhr. E.J. Tijdeman (Fractie Tijdeman),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
Dhr. A. Damen (OPH),
Dhr. J.J.G. Horssels (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
Dhr. R.P.E. Meyer (SP),
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij),
Mw. A.A. Winkens (VVD)
Locoburgemeester Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP)
Raadsgriffier Dhr. drs. T.W. Zwemmer
Raadslid Dhr. K. Adema (CDA),
Dhr. M.P.G.M. Peters (CDA),
Dhr. P.A. Pauwels (CDA),
Mw. J.A. Heine-Van Dartel (CDA),
Dhr. A. Oulad Lmaroudia (D66),
Dhr. J.P. Bertholet (D66),
Dhr. E.J. Tijdeman (Fractie Tijdeman),
Dhr. E.M. Kerssemakers (Hart-Leers),
Dhr. H.A. de Kleijn (Hart-Leers),
Dhr. R.H.F. Leers (Hart-Leers),
Dhr. A. Damen (OPH),
Dhr. N.A. Aarts (OPH),
Dhr. P.C.C. Kastrop (OPH),
Dhr. P.C.J. Diederen (OPH),
Dhr. Th.M.M. de Groot (OPH),
Dhr. W.F.G. Sijstermans (OPH),
Mw. A.A. Santegoeds (OPH),
Dhr. F.W.S. Daamen (Partij Hoensbroeks Belang),
Dhr. J.J.G. Horssels (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. M.H. Schreurs (Partij Hoensbroeks Belang),
Mw. E.A.N.M. Géron (Partij voor de Dieren),
Mw. P.S.M. Plusquin (Partij voor de Dieren),
Dhr. H.M.A.M. Verreck (PvdA),
Dhr. C.J.W. Hesse (SP),
Dhr. F.J.M. Peeters (SP),
Dhr. H.M.J. Gelissen (SP),
Dhr. R.P.E. Meyer (SP),
Dhr. S. Bayraktar (SP),
Mw. A.M.G. Hendriks-Berg (SP),
Mw. H.W. Leeman (SP),
Mw. O.W.M. Mous (SP),
Mw. S. Bottenberg-Brylka (SP),
Mw. Y.M. Claessens-Schepers (SP),
Dhr. H.A.H.M. Butink (Stadspartij),
Dhr. L.C.H. Hazen (Stadspartij),
Dhr. M.M.M. van den Berg (VVD),
Mw. A.A. Winkens (VVD)
Secretaris Dhr. A.J.G. Bex MLD
Wethouder Dhr. C.M.J.P. Claessens (CDA),
Dhr. F.G. Simons (OPH),
Mw. A. Keulen (OPH),
Dhr. J.M.M. Clemens (SP),
Dhr. P.M.A. van Zutphen (SP),
Dhr. M.E.E. de Beer (VVD)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
SP 10
OPH 7
CDA 4
Hart-Leers 3
Partij Hoensbroeks Belang 3
Partij voor de Dieren 2
VVD 2
Stadspartij 2
D66 2
PvdA 1
Fractie Tijdeman 1

Relaties (16)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (16):

Terug naar begin van de pagina