Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel) (FR)

Zie ook

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH BURGUM
Postadres Postbus 3
9250 AA BURGUM
Telefoon (0511) 46 08 60 (algemeen)
Internet http://www.t-diel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@t-diel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 161,42 km2
Aantal inwoners 32111
Inwoners per km2 198
Plaatsen binnen deze gemeente Aldtsjerk, Burgum, Earnewald, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Munein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwald, Tytsjerk, Wyns
Totaal aantal zetels gemeenteraad 23

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.J. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A Kramer (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Mw. S.E. Werf-Bieleveld (PvdA),
Mw. D. Wagenaar (VVD)
Locoburgemeester Mw. G. Hoekstra (CDA)
Raadsgriffier O. de Vries
Raadslid Dhr. A Kramer (CDA),
Dhr. F.H.B. Haenen (CDA),
Dhr. G.E. van der Meijden (CDA),
Dhr. J.W. Sietsma (CDA),
Mw. L Westerdijk-Dam (CDA),
Mw. M Wieringa (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Mw. J van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. A Nijboer (FNP),
Dhr. F de Haan (FNP),
Dhr. J.P. van der Velde (FNP),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP),
Dhr. M.R. Klont (GroenLinks),
Mw. B van Zandbergen-Vrolijk (GroenLinks),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Dhr. M.H.G.I. Steenland (PvdA),
Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA),
Mw. S.E. Werf-Bieleveld (PvdA),
Dhr. S. Hoekstra (VVD),
Mw. D. Wagenaar (VVD),
Mw. W.J. Koopmans-van der Veen (VVD)
Secretaris Mw. M.H. van Gils
Wethouder Mw. G. Hoekstra (CDA),
Dhr. A. Bouwman (ChristenUnie)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 5
GroenLinks 3
PvdA 3
VVD 3
ChristenUnie 2
D66 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina