Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel)

Zie ook

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH BURGUM
Provincie Friesland
Postadres Postbus 3
9250 AA BURGUM
Telefoon (0511) 46 08 60 (algemeen)
Internet http://www.t-diel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@t-diel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 161,42 km2
Aantal inwoners 31870
Inwoners per km2 197
Plaatsen binnen deze gemeente Aldtsjerk, Burgum, Earnewald, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Munein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwald, Tytsjerk, Wyns

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.J. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Mw. S.E. Werf (PvdA),
Mw. D. Wagenaar (VVD)
Locoburgemeester Mw. G. Hoekstra (CDA)
Raadsgriffier Dhr. O. de Vries
Raadslid Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. F.H.B. Haenen (CDA),
Dhr. G.E. van der Meijden (CDA),
Dhr. J.W. Sietsma (CDA),
Mw. L. Westerdijk-Dam (CDA),
Mw. M. Wieringa (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Mw. J. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. A. Nijboer (FNP),
Dhr. F. de Haan (FNP),
Dhr. J.P. van der Velde (FNP),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP),
Dhr. M.R. Klont (GroenLinks),
Mw. B. van Zandbergen (GroenLinks),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Dhr. M.H.G.I. Steenland (PvdA),
Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA),
Mw. S.E. Werf (PvdA),
Dhr. S. Hoekstra (VVD),
Mw. D. Wagenaar (VVD),
Mw. W.J. Koopmans-van der Veen (VVD)
Secretaris Mw. M.H. van Gils
Wethouder Mw. G. Hoekstra (CDA),
Dhr. A. Bouwman (ChristenUnie),
Mw. T. Willemsma (FNP)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 5
GroenLinks 3
PvdA 3
VVD 3
ChristenUnie 2
D66 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina