Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Tytsjerksteradiel (Tytsjerksteradiel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-01-2022 Op 21-01-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisweg 7
9251 GH BURGUM
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 3
9250 AA BURGUM
Telefoon 14 0511 (algemeen)
Internet http://www.t-diel.nl (algemeen)
E-mail gemeente@t-diel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 161,42 km2
Aantal inwoners 31870
Inwoners per km2 197
Plaatsen binnen deze gemeente Aldtsjerk, Burgum, Earnewald, Eastermar, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Munein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwald, Tytsjerk, Wyns

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.J. Gebben (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Mw. S.E. Werf (PvdA),
Mw. D. Wagenaar (VVD)
Locoburgemeester Mw. G. Hoekstra (CDA)
Raadsgriffier Dhr. O. de Vries
Raadslid Dhr. A. Kramer (CDA),
Dhr. F.H.B. Haenen (CDA),
Dhr. G.E. van der Meijden (CDA),
Dhr. J.W. Sietsma (CDA),
Mw. L. Westerdijk-Dam (CDA),
Mw. M. Wieringa (CDA),
Dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie),
Mw. J. van der Veen (ChristenUnie),
Dhr. E.F.H. Duursma (D66),
Dhr. A. Nijboer (FNP),
Dhr. F. de Haan (FNP),
Dhr. J.P. van der Velde (FNP),
Dhr. P. Reitsma (FNP),
Mw. T.R. Krijgsman-Sikkema (FNP),
Dhr. M.R. Klont (GroenLinks),
Mw. B. van Zandbergen (GroenLinks),
Mw. W.A. Scheepsma (GroenLinks),
Dhr. M.H.G.I. Steenland (PvdA),
Dhr. P.J.A. van de Hoef (PvdA),
Mw. S.E. Werf (PvdA),
Dhr. S. Hoekstra (VVD),
Mw. D. Wagenaar (VVD),
Mw. W.J. Koopmans-van der Veen (VVD)
Secretaris Mw. M.H. van Gils
Wethouder Mw. G. Hoekstra (CDA),
Dhr. A. Bouwman (ChristenUnie),
Mw. T. Willemsma (FNP)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 6
FNP 5
PvdA 3
GroenLinks 3
VVD 3
ChristenUnie 2
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)