Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beemster (Beemster)

Zie ook

Gemeente Beemster (Beemster)

Adresgegevens

Bezoekadres Rijn Middelburgstraat 1
1462 NV MIDDENBEEMSTER
Postadres Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER
Telefoon (0299) 45 24 52 (algemeen)
Internet http://www.beemster.net (algemeen)
E-mail gemeente@beemster.net (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 72.00 km2
Aantal inwoners 8911
Inwoners per km2 123
Plaatsen binnen deze gemeente Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster, Zuidoostbeemster
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. A.J.M. van Beek (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. N.C.M. de Lange (Beemster Polder Partij)
Dhr. A.N. Commandeur (CDA)
Dhr. G.J.M. Groot (D66)
Dhr. H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks)
Mw. M.L. van Boven (VVD)
Locoburgemeester Dhr. D.J. Butter (VVD)
Raadsgriffier Dhr. M. Timmerman
Raadslid Dhr. L.J.M. Schagen (Beemster Polder Partij)
Dhr. M Bakker (Beemster Polder Partij)
Dhr. N.C.M. de Lange (Beemster Polder Partij)
Mw. B.A.C. Jonk-de Lange (Beemster Polder Partij)
Mw. I.L. Bregman-Middelburg (Beemster Polder Partij)
Mw. R.M. Langerijs-Groot (Beemster Polder Partij)
Dhr. A.N. Commandeur (CDA)
Dhr. G.J.M. Groot (D66)
Dhr. H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks)
Dhr. P.C. de Waal (PvdA/GroenLinks)
Mw. L.F. de Vries-van Vlierden (VVD)
Mw. M.C.A. de Wit-Hoogervorst (VVD)
Mw. M.L. van Boven (VVD)
Secretaris Mw. H.C.P. van Duivenvoorde
Wethouder Mw. mr. A Zeeman (CDA)
Dhr. mr. J.R.P.L. Dings (PvdA/GroenLinks)
Dhr. D.J. Butter (VVD)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
Beemster Polder Partij 6
VVD 3
PvdA/GroenLinks 2
D66 1
CDA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11) Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina