Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Vlaardingen (Vlaardingen)

Zie ook

Gemeente Vlaardingen (Vlaardingen)

Adresgegevens

Bezoekadres Westnieuwland 6
3131 VX VLAARDINGEN
Postadres Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN
Telefoon (010) 248 40 00 (algemeen)
Internet http://www.vlaardingen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 26.72 km2
Aantal inwoners 70855
Inwoners per km2 2651
Plaatsen binnen deze gemeente Vlaardingen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 35

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. mr. A.M.M. Jetten (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. D. de Jong (AOV)
Dhr. B.E. Trooster (BVV)
C.T. Venema (CDA)
Dhr. D.C. van Pienbroek (ChristenUnie/SGP)
Dhr. K. Kegel (D66)
Mw. L. van Kalken (GroenLinks)
Dhr. G Pappers (ONS.Vlaardingen)
Dhr. M. Kerkhof (Groep Kerkhof)
Dhr. S.D. Solleveld (PvdA)
Dhr. P. Leeman (SBV)
Dhr. KP Rijke (VVD)
Mw. I.M. Somers - Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen)
Locoburgemeester Dhr. F.G.C. Hoogendijk (ONS.Vlaardingen)
Raadsgriffier Mw. W.M. van der Vlies
Raadslid Dhr. A. Kloosterman (AOV)
Mw. D. de Jong (AOV)
Dhr. B.E. Trooster (BVV)
Dhr. M.M. van Unen (BVV)
Dhr. S. Akca (BVV)
C.T. Venema (CDA)
Dhr. M Alderliesten (CDA)
Mw. M.M. Thommis-Visser (CDA)
Dhr. D.C. van Pienbroek (ChristenUnie/SGP)
Dhr. WT de Reus (ChristenUnie/SGP)
Dhr. K. Kegel (D66)
Dhr. L.A. van Nieuwenhuizen (D66)
Mw. Y. Jongejan (D66)
Dhr. N. Voorburg (GroenLinks)
Dhr. R.A. Bongers (GroenLinks)
Mw. L. van Kalken (GroenLinks)
Dhr. A.A. van Marsbergen (Groep Kerkhof)
Dhr. B. Vuijk (ONS.Vlaardingen)
Dhr. J. van der Velde (Groep Kerkhof)
Dhr. G Pappers (ONS.Vlaardingen)
Dhr. R. Boers (ONS.Vlaardingen)
Dhr. T.A. Thiel (ONS.Vlaardingen)
Mw. J.W. Hogewoning (ONS.Vlaardingen)
Mw. R.G. Wijbrands (ONS.Vlaardingen)
Dhr. S.D. Solleveld (PvdA)
Mw. N. Versteeg (PvdA)
Dhr. M. Kerkhof (Groep Kerkhof)
Mw. I.E. Wijker (Groep Kerkhof)
Dhr. P. Leeman (SBV)
Dhr. KP Rijke (VVD)
Dhr. R. van de Zande (VVD)
Mw. L.W.M Claessen (VVD)
Dhr. R. van Haren (VV2000/Leefbaar Vlaardingen)
Mw. A.M. Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen)
Mw. I.M. Somers - Gardenier (VV2000/Leefbaar Vlaardingen)
Secretaris Mw. mr. A.G. Knol-van Leeuwen
Wethouder Mw. J.J. Silos - Knaap (CDA)
A.F. de Leede (GroenLinks)
Dhr. F.G.C. Hoogendijk (ONS.Vlaardingen)
Dhr. B.T. Bikkers (VVD)

Gemeenteraad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
ONS.Vlaardingen 6
Groep Kerkhof 4
BVV 3
CDA 3
D66 3
GroenLinks 3
VV2000/Leefbaar Vlaardingen 3
PvdA 2
AOV 2
ChristenUnie/SGP 2
SBV 1
VVD 3

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8) Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2015
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Terug naar begin van de pagina