Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom)

Zie ook

Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom)

Adresgegevens

Bezoekadres Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM
Postadres Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
Telefoon (0164) 27 70 00 (algemeen)
Internet http://www.bergenopzoom.nl (algemeen)
E-mail registratiediv@bergenopzoom.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 100.00 km2
Aantal inwoners 66419
Inwoners per km2 664
Plaatsen binnen deze gemeente Bergen Op Zoom, Halsteren, Lepelstraat
Totaal aantal zetels gemeenteraad 33

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. dr. F.A. Petter (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.H. van der Kallen (BSD)
Dhr. E.C.M.M. Verbogt (CDA)
Mw. C. Elion-Valter (D66)
Dhr. E. Weys (GBWP)
Dhr. P.A. van den Ouden (GroenLinks)
Dhr. A.J.F.M. Linssen (Lijst Linssen)
Dhr. J.G.P. van Aken (PvdA)
Dhr. C. van den Aarsen (SP)
Dhr. J.J.M. Voets (Steunpunt Bergen op Zoom)
Mw. A.E.J. Govers-Gabriëls (VVD)
Locoburgemeester A.G.J. van der Weegen (GBWP)
Raadsgriffier Dhr. C.J.M. Terstappen
Raadslid Dhr. F. El-Khassim (BSD)
Dhr. L.H. van der Kallen (BSD)
Dhr. E.C.M.M. Verbogt (CDA)
Dhr. R.R.M. Krijnen (CDA)
Dhr. S. Verheugt (CDA)
H.P. Verroen (CDA)
Dhr. O. Duman (D66)
Dhr. U. Cuman (D66)
Mw. C. Elion-Valter (D66)
Dhr. A. Akkaya (GBWP)
Dhr. E. Weys (GBWP)
Dhr. M.J.P. van Eekelen (GBWP)
Dhr. P.C.J. Schut (GBWP)
Dhr. S. Soutou (GBWP)
J.A. de Krom (GBWP)
Mw. A.M. Rommens-Matthijssen (GBWP)
Mw. E.A.H.M. de Kock (GBWP)
P.M.M. Roosendaal (GBWP)
Dhr. P.A. van den Ouden (GroenLinks)
Mw. S. Karar (GroenLinks)
Dhr. A.J.F.M. Linssen (Lijst Linssen)
Dhr. drs. A.F.M. Siebelink (Lijst Linssen)
Dhr. L.C.J. Wijten (Lijst Linssen)
Dhr. M. Dam (Lijst Linssen)
Dhr. A. Ahajaj (PvdA)
Dhr. J.G.P. van Aken (PvdA)
Dhr. C. van den Aarsen (SP)
Dhr. J.J.M. Voets (Steunpunt Bergen op Zoom)
Dhr. D.P.E. Hopmans (VVD)
Dhr. J.A.A. Pals (VVD)
Dhr. J.G. Huismans (VVD)
M. van't Hof (VVD)
Mw. A.E.J. Govers-Gabriëls (VVD)
Secretaris Dhr. Th.J.M. Wingens
Wethouder Mw. AJAM Stinenbosch - Kools (CDA)
A.G.J. van der Weegen (GBWP)
P.A.M. van der Velden (GBWP)
Dhr. A Harijgens (GroenLinks)
Dhr. B Jacobs MSc (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
GBWP 9
VVD 5
Lijst Linssen 4
CDA 4
D66 3
BSD 2
PvdA 2
GroenLinks 2
Steunpunt Bergen op Zoom 1
SP 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant-West
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep)
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Terug naar begin van de pagina