Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Maassluis (Maassluis)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-09-2021 Op 05-09-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningshoek 93050
3144 BA MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 55
3140 AB MAASSLUIS
Telefoon 14 010 (algemeen)
Internet http://www.maassluis.nl (algemeen)
E-mail gemeente@maassluis.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 10,15 km2
Aantal inwoners 32518
Inwoners per km2 3203
Plaatsen binnen deze gemeente Maassluis

Functies

Burgemeester Dhr. dr. T.J. Haan (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. C.M.P. 't Hart (CDA),
Dhr. J.J.M. Dolstra (ChristenUnie),
Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
Mw. D.N. Mulder (Maassluis Belang),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
Dhr. D. Snoeck (VVD),
Dhr. J. van de Maarel (Verenigde Senioren Partij)
Locoburgemeester Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA)
Raadsgriffier Dhr. R. van der Hoek
Raadslid Dhr. C.M.P. 't Hart (CDA),
Dhr. M Çiçek (CDA),
Dhr. M. Faris (CDA),
Dhr. M.L. Boekestijn (CDA),
Mw. H. Heijboer (CDA),
Dhr. J.J.M. Dolstra (ChristenUnie),
Mw. K.R. Oosterman-Feenstra (ChristenUnie),
Dhr. J.T. de Jong (D66),
Dhr. J. van den Hoek (Forum voor Maassluis),
L. Ooms (Forum voor Maassluis),
Dhr. R. Kleijwegt (GroenLinks),
Dhr. A.J. Solleveld (Maassluis Belang),
Mw. D.N. Mulder (Maassluis Belang),
Dhr. J. Keijzer (PvdA),
Dhr. Z. Çelikkaya (PvdA),
Mw. I.L. Vrolijks (PvdA),
Dhr. D. Snoeck (VVD),
Dhr. J.C. Verhoeven (VVD),
Mw. M. van Spijk (VVD),
Mw. S. Vreugdenhil (VVD),
Dhr. A Luijendijk (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. H.H.L. Paalvast (Verenigde Senioren Partij),
Dhr. J. van de Maarel (Verenigde Senioren Partij)
Secretaris Dhr. P.D. Verstoep
Wethouder Dhr. F.A. Voskamp (CDA),
Mw. C. Bronsveld-Snoep (CDA),
Dhr. S.B. Kuiper (PvdA),
Dhr. J.M.H. Evers (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 5
VVD 4
Verenigde Senioren Partij 3
PvdA 3
Forum voor Maassluis 2
ChristenUnie 2
Maassluis Belang 2
GroenLinks 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)