Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lelystad (Lelystad)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 03-01-2022 Op 03-01-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 03-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 2
8232 ZX LELYSTAD
Provincie Flevoland
Postadres Postbus 91
8200 AB LELYSTAD
Telefoon 14 0320 (algemeen)
Internet http://www.lelystad.nl (algemeen)
E-mail gemeente@lelystad.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 765,39 km2
Aantal inwoners 77389
Inwoners per km2 101
Plaatsen binnen deze gemeente Lelystad

Functies

Burgemeester Mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.W. Hijmissen (CDA),
Dhr. H. Schraa (ChristenUnie),
Dhr. S.H. de Wilde (D66),
Dhr. A. Höke (DENK),
Dhr. F. Grin (Forum voor Flevoland),
Dhr. K. Dreesman (Forum voor de Ouderen),
Dhr. S. Kruis (GroenLinks),
Dhr. A. Wilcke (Inwoners Partij),
Dhr. M. Aktan (Jong Lelystad),
Mw. M.J. van de Watering (Leefbaar Lelystad),
Dhr. E. van Luxemburg (Lokaal Lelystad),
Dhr. B. Schopman (Mooi Lelystad),
Dhr. A. van Stormbroek (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E. van der Herberg (PvdA),
Dhr. A.Y. Sprong (SP),
Dhr. E. Hers (VVD)
Locoburgemeester Dhr. A. Elzakalai (VVD)
Raadsgriffier N.A. Mosterman
Raadslid Dhr. J.W. Hijmissen (CDA),
Dhr. F.J.C. Volmer (ChristenUnie),
Dhr. H. Schraa (ChristenUnie),
Mw. A. Messelink-Dijkstra (ChristenUnie),
Dhr. S.H. de Wilde (D66),
Mw. D.B.J. Bergman (D66),
Dhr. A. Höke (DENK),
Dhr. F. Grin (Forum voor Flevoland),
Dhr. K. Dreesman (Forum voor de Ouderen),
Dhr. S. Kruis (GroenLinks),
Mw. G.J. Boertjens (GroenLinks),
Dhr. A. Wilcke (Inwoners Partij),
Mw. J.J.P. van der Hoek-Dubois (Inwoners Partij),
Dhr. M. Aktan (Jong Lelystad),
Mw. M. Aktan (Jong Lelystad),
Dhr. M.M. Wijngaard (Leefbaar Lelystad),
Dhr. W.H. Botter (Leefbaar Lelystad),
Mw. M.J. van de Watering (Leefbaar Lelystad),
Dhr. E. van Luxemburg (Lokaal Lelystad),
Dhr. B. Schopman (Mooi Lelystad),
Mw. O.J. Niezen-Vos (Mooi Lelystad),
Dhr. A. van Stormbroek (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. N. Outhuijse (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. B. Belhaj (PvdA),
Dhr. E. van der Herberg (PvdA),
Dhr. R. Ros (PvdA),
Dhr. A.Y. Sprong (SP),
Mw. S. Verbeek (SP),
Dhr. D.A. Grimbergen (VVD),
Dhr. E. Hers (VVD),
Dhr. M.C. Boogaard (VVD),
Mw. M. Jacobs-Haagen (VVD),
Mw. M.B.A.C. Hermus (VVD)
Secretaris A.N. van den Bergh
Wethouder Dhr. P.L.W.J. Baaten (Inwoners Partij),
Dhr. J. Schoone (Leefbaar Lelystad),
Mw. M. van Noort (Mooi Lelystad),
Dhr. A. Elzakalai (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Leefbaar Lelystad 3
PvdA 3
ChristenUnie 3
GroenLinks 2
Jong Lelystad 2
Partij voor de Vrijheid 2
D66 2
Mooi Lelystad 2
SP 2
Inwoners Partij 2
Forum voor de Ouderen 1
DENK 1
Forum voor Flevoland 1
Lokaal Lelystad 1
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)