Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Lelystad (Lelystad) (FL)

Zie ook

Gemeente Lelystad (Lelystad) (FL)

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 2
8232 ZX LELYSTAD
Postadres Postbus 91
8200 AB LELYSTAD
Telefoon 14 03 20 (algemeen)
Internet http://www.lelystad.nl (algemeen)
E-mail gemeente@lelystad.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 765,39 km2
Aantal inwoners 75763
Inwoners per km2 98
Plaatsen binnen deze gemeente Lelystad
Totaal aantal zetels gemeenteraad 31

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. mr. I.R. Adema (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J. Hijmissen (CDA),
Dhr. H. Schraa (ChristenUnie),
Dhr. A. Höke (DENK),
Dhr. S.H. de Wilde (D66),
Dhr. K. Dreesman (Forum voor de Ouderen),
Dhr. S. Kruis (GroenLinks),
Dhr. P.L.W.J. Baaten (Inwoners Partij),
Dhr. M. Aktan (Jong Lelystad),
Dhr. J. Schoone (Leefbaar Lelystad),
Dhr. E. van Luxemburg (Lokaal Lelystad),
Dhr. A. van Stormbroek (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. E. van der Herberg (PvdA),
Dhr. A.Y. Sprong (SP),
Dhr. E. Hers (VVD)
Locoburgemeester Mw. J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD)
Raadsgriffier N.A. Mosterman
Raadslid Dhr. J. Hijmissen (CDA),
Dhr. B.D. Okma (ChristenUnie),
Dhr. F.J.C. Volmer (ChristenUnie),
Dhr. H. Schraa (ChristenUnie),
Dhr. A. Höke (DENK),
Dhr. S.H. de Wilde (D66),
Mw. D.B.J. Bergman (D66),
Dhr. K. Dreesman (Forum voor de Ouderen),
Dhr. S. Kruis (GroenLinks),
Mw. G.J. Boertjens (GroenLinks),
Dhr. A. Wilcke (Inwoners Partij),
Dhr. P.L.W.J. Baaten (Inwoners Partij),
Mw. J.J.P. van der Hoek-Dubois (Inwoners Partij),
Dhr. M. Aktan (Jong Lelystad),
Mw. M. Aktan (Jong Lelystad),
Dhr. J. Schoone (Leefbaar Lelystad),
Dhr. M.M. Wijngaard (Leefbaar Lelystad),
Dhr. W.H. Botter (Leefbaar Lelystad),
Mw. M.J. van de Watering (Leefbaar Lelystad),
Dhr. E. van Luxemburg (Lokaal Lelystad),
Dhr. A. van Stormbroek (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. F. Grin (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. B. Belhaj (PvdA),
Dhr. E. van der Herberg (PvdA),
Dhr. R. Ros (PvdA),
Dhr. A.Y. Sprong (SP),
Dhr. D.A. Grimbergen (VVD),
Dhr. E. Hers (VVD),
Dhr. M.C. Boogaard (VVD),
Mw. M. Jacobs-Haagen (VVD),
Mw. M.B.A.C. Hermus (VVD)
Secretaris Dhr. A. Schepers
Wethouder Mw. E. van Wageningen (ChristenUnie),
P.A. Schot (D66),
Dhr. E. Rentenaar (InwonersPartij),
Mw. P.E. den Os (PvdA),
Dhr. J.M. van den Heuvel (SP),
Mw. J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Leefbaar Lelystad 4
Inwoners Partij 3
PvdA 3
ChristenUnie 3
Partij voor de Vrijheid 2
Jong Lelystad 2
GroenLinks 2
D66 2
Lokaal Lelystad 1
CDA 1
DENK 1
Forum voor de Ouderen 1
SP 1

Relaties (7)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7):

Terug naar begin van de pagina