Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gilze en Rijen (Gilze en Rijen)

Zie ook

Gemeente Gilze en Rijen (Gilze en Rijen)

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 28-12-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
5121 JX RIJEN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 73
5120 AB RIJEN
Telefoon 14 0161 (algemeen)
Internet http://www.gilzerijen.nl (algemeen)
E-mail info@gilzerijen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 65,69 km2
Aantal inwoners 26313
Inwoners per km2 400
Plaatsen binnen deze gemeente Gilze, Hulten, Molenschot, Rijen

Functies

Burgemeester Dhr. D.A. Alssema (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. J.C.M. Wouters (CDA),
Dhr. drs. G.W.M. van Vugt (D66),
Dhr. J.M.G.M. Manders (Gemeentebelang),
Dhr. P.R. Seters (Groen Gilze Rijen),
Dhr. C.W.Q.M. Machielsen (Kern'75),
Dhr. P.C. von Meijenfeldt (PvdA),
Dhr. H.W.A.M. Rutten (VVD)
Locoburgemeester Mw. A. Zwarts (Gemeentebelang)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.W. Timmermans
Raadslid Dhr. E. Bahtimur (CDA),
Dhr. J.C.M. Wouters (CDA),
Mw. H.P.M. Schuermans-Pijenburg (CDA),
Mw. J.H.W. Frankemölle-Bolier (CDA),
Dhr. drs. G.W.M. van Vugt (D66),
Mw. A.A.G.W. Krol (D66),
Dhr. F.N.J.T. Beterams (Gemeentebelang),
Dhr. J.M.G.M. Manders (Gemeentebelang),
Mw. M. van der Meer (Gemeentebelang),
Dhr. B.F. Beljaars (Groen Gilze Rijen),
Dhr. P.R. Seters (Groen Gilze Rijen),
Dhr. C.W.Q.M. Machielsen (Kern'75),
Dhr. J.H.F. van Gils (Kern'75),
Dhr. P.J.M.C. van Laerhoven (Kern'75),
Dhr. R.A.J. van Iersel (Kern'75),
Dhr. W.L.M. Broeders (Kern'75),
Dhr. P.C. von Meijenfeldt (PvdA),
Mw. M.E.N.T.W. Doremalen-van Berkel (PvdA),
Dhr. H.J.M. van Nistelrooij (VVD),
Dhr. H.W.A.M. Rutten (VVD),
Dhr. R.F.M. van Osch (VVD)
Secretaris Dhr. R. Wiersma
Wethouder Mw. S. Diepstraten (CDA),
Mw. A. Zwarts (Gemeentebelang),
Mw. A. van der Veen (Kern'75),
Dhr. D. Vermorken (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Kern'75 5
CDA 4
Gemeentebelang 3
VVD 3
D66 2
PvdA 2
Groen Gilze Rijen 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina