Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stede Broec (Stede Broec)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres De Middend 2
1611 KW BOVENKARSPEL
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL
Telefoon (0228) 51 01 11 (algemeen)
Internet http://www.stedebroec.nl (algemeen)
E-mail gemeente@stedebroec.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Algemene informatie

Oppervlakte 16,42 km2
Aantal inwoners 21670
Inwoners per km2 1319
Plaatsen binnen deze gemeente Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek

Functies

Burgemeester Dhr. R.A.P. Wortelboer (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.J.M. Kok (CDA),
Dhr. P.G. Raven (Gemeentebelangen Stede Broec),
Mw. J. Visser-Okhuijsen (ODS),
Mw. W.J.C. de Wit-Scholten (Onafhankelijke Partij),
Mw. mr. Y.C. Koopen (PvdA/GroenLinks),
Dhr. M. Krijger (VVD)
Locoburgemeester L. Groot (ODS)
Raadsgriffier Dhr. M.P. van der Horst
Raadslid Dhr. A.J.W. Wildoër (CDA),
Dhr. J.J.M. Kok (CDA),
Dhr. J.P.N. Kroezen (CDA),
Dhr. J.W.T. Peerdemann (CDA),
Mw. G.C.M. Bakker-Rood (CDA),
Mw. M.F. Verbaan-Jutte (CDA),
Dhr. P.G. Raven (Gemeentebelangen Stede Broec),
Dhr. E.P.N. Smit (ODS),
Dhr. J. Kruis (ODS),
Dhr. J.J.M. Ettes (ODS),
Dhr. M.G.T. Visser (ODS),
Dhr. T.G.M. Visser (ODS),
Mw. E.M.D. Dudink-Dol (ODS),
Mw. J. Visser-Okhuijsen (ODS),
Mw. W.J.C. de Wit-Scholten (Onafhankelijke Partij),
Dhr. A.A. Vuijst (PvdA/GroenLinks),
Mw. mr. Y.C. Koopen (PvdA/GroenLinks),
Dhr. M. Krijger (VVD),
Dhr. M. Lezaire (VVD)
Secretaris Mw. A. Huisman
Wethouder Dhr. N.C.P. Slagter (CDA),
L. Groot (ODS),
Dhr. B.S. Nootebos (PvdA/GroenLinks)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ODS 7
CDA 6
PvdA/GroenLinks 2
VVD 2
Onafhankelijke Partij 1
Gemeentebelangen Stede Broec 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)