Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eemnes (Eemnes) (UT)

Zie ook

Gemeente Eemnes (Eemnes) (UT)

Adresgegevens

Bezoekadres Zuidersingel 1
3755 AZ EEMNES
Postadres Postbus 71
3755 ZH EEMNES
Telefoon 14035 (algemeen)
Internet http://www.eemnes.nl (algemeen)
E-mail info@eemnes.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 33,67 km2
Aantal inwoners 8795
Inwoners per km2 261
Plaatsen binnen deze gemeente Eemnes
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. R. van Benthem RA (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. P. Seldenrijk (CDA),
Dhr. J.W.S.M. de Zeeuw (Dorpsbelang),
Dhr. N.L. Rood (D66),
Dhr. M.N.M. van den Brink (PvdA),
Dhr. E.A.G.M. Schade (VVD)
Locoburgemeester Dhr. T.H.A.M. Reijn (Dorpsbelang)
Raadsgriffier Mw. A.H. de Graaf-Gerrits
Raadslid Dhr. P. Seldenrijk (CDA),
Dhr. R.F. van Schaik (CDA),
Mw. M. Havinga (CDA),
Dhr. B.O. Pouw (Dorpsbelang),
Dhr. E.M. van IJken (Dorpsbelang),
Mw. J. Schouten-De Boer (Dorpsbelang),
Dhr. J.W.S.M. de Zeeuw (Dorpsbelang),
Mw. M.C.A. Riemens (Dorpsbelang),
Dhr. N.L. Rood (D66),
Dhr. J. Hoorneman (PvdA),
Dhr. M.N.M. van den Brink (PvdA),
Dhr. E.A.G.M. Schade (VVD),
Mw. M.H.G. van der Linde-Eggenkamp (VVD)
Secretaris Mw. E. Ruizeveld de Winter
Wethouder Dhr. T.H.A.M. Reijn (Dorpsbelang),
Dhr. S. Lankreijer (PvdA)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
Dorpsbelang 5
CDA 3
PvdA 2
VVD 2
D66 1

Relaties (7)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7):

Terug naar begin van de pagina