Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

Zie ook

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48
1948 LC BEVERWIJK
Postadres Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK
Telefoon (0251) 25 62 56 (algemeen)
Internet http://www.beverwijk.nl (algemeen)
E-mail info@beverwijk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 20.09 km2
Aantal inwoners 40784
Inwoners per km2 2030
Plaatsen binnen deze gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee
Totaal aantal zetels gemeenteraad 27

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.J. Tabak (CDA)
Dhr. K.L.M. Hazeveld (Democraten Beverwijk)
Mw. J.L. Makbouli (D66)
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen)
Dhr. C. Berghuis (GroenLinks)
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA)
Dhr. A. Bal (SamenBeverwijk)
Mw. K. Uiterwijk (Vrij!)
Dhr. P. Heinink (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. L.A. Wieringa
Raadslid Dhr. P.N.M. Meiland (CDA)
Dhr. T.J. Tabak (CDA)
Mw. M. Hekman (CDA)
Dhr. K.L.M. Hazeveld (Democraten Beverwijk)
Dhr. F.S. Bennink (D66)
Dhr. P.J.M. Weel (D66)
Mw. J.L. Makbouli (D66)
Mw. M. van Vliet (D66)
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen)
Dhr. C. Berghuis (GroenLinks)
Dhr. C.J. Vroonhof (GroenLinks)
Dhr. J. den Hartog (GroenLinks)
Dhr. P.J. van Popta (GroenLinks)
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks)
Dhr. B. Gezer (PvdA)
Dhr. R. Moelee (PvdA)
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA)
Dhr. A. Bal (SamenBeverwijk)
Dhr. A.C. Luijn (SamenBeverwijk)
Dhr. H. Koçak (Vrij!)
Dhr. M.E.B. Stengs (Vrij!)
Mw. K. Uiterwijk (Vrij!)
Dhr. H.E.J.J. van Wijck (VVD)
Dhr. K.B. Benning (VVD)
Dhr. P. Heinink (VVD)
Dhr. Q.A. Geel (VVD)
Mw. B.H. Middendorp (VVD)
Secretaris Dhr. R. Pirovano
Wethouder Mw. H.J. Niele-Goos (CDA)
Mw. B.G.P. van den Berg (D66)
Dhr. H. Erol (GroenLinks)
Dhr. S.G. Ferraro (VVD)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 5
D66 4
CDA 3
Vrij! 3
PvdA 3
SamenBeverwijk 2
Gemeentebelangen 1
Democraten Beverwijk 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Terug naar begin van de pagina