Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48
1948 LC BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK
Telefoon (0251) 25 62 56 (algemeen)
Internet http://www.beverwijk.nl (algemeen)
E-mail info@beverwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 20,09 km2
Aantal inwoners 41077
Inwoners per km2 2044
Plaatsen binnen deze gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee

Functies

Burgemeester Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Dhr. P.J.M. Weel (D66),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (DBSL),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. K.B. Benning (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Locoburgemeester Dhr. S.G. Ferraro (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. L.A. Wieringa
Raadslid Dhr. P.N.M. Meiland (CDA),
Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Mw. M. Hekman (CDA),
Dhr. F.S. Bennink (D66),
Dhr. R.M. Vessies (D66),
Dhr. P.J.M. Weel (D66),
Mw. J.L. Makbouli (D66),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (DBSL),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Dhr. C.J. Vroonhof (GroenLinks),
Dhr. J. den Hartog (GroenLinks),
Dhr. P.J. van Popta (GroenLinks),
Dhr. R.P.M Hopman (GroenLinks),
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks),
Dhr. B. Gezer (PvdA),
Dhr. R. Moelee (PvdA),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. H. Koçak (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. M.E.B. Stengs (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. H.E.J.J. van Wijck (VVD),
Dhr. K.B. Benning (VVD),
Dhr. P. Heinink (VVD),
Dhr. Q.A. Geel (VVD),
Mw. B. Middendorp (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Secretaris Mw. E. Loenen
Wethouder Mw. H.J. Niele-Goos (CDA),
Mw. B.G.P. van den Berg (D66),
Mw. N. Özütok (GroenLinks),
Dhr. S.G. Ferraro (VVD)

Gemeenteraad (26 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 5
D66 4
PvdA 3
CDA 3
Samen Lokaal Beverwijk 3
Gemeentebelangen 1
DBSL 1
Vrij! Beverwijk 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)