Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

Zie ook

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48
1948 LC BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK
Telefoon (025) 125 62 56 (algemeen)
Internet http://www.beverwijk.nl (algemeen)
E-mail info@beverwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 20,09 km2
Aantal inwoners 41077
Inwoners per km2 2044
Plaatsen binnen deze gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee

Functies

Burgemeester Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (Democraten Beverwijk),
Mw. J.L. Makbouli (D66),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Dhr. C. Berghuis (GroenLinks),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (SamenBeverwijk),
Dhr. P. Heinink (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Locoburgemeester Dhr. S.G. Ferraro (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. L.A. Wieringa
Raadslid Dhr. P.N.M. Meiland (CDA),
Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Mw. M. Hekman (CDA),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (Democraten Beverwijk),
Dhr. F.S. Bennink (D66),
Dhr. P.J.M. Weel (D66),
Mw. J.L. Makbouli (D66),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Dhr. C. Berghuis (GroenLinks),
Dhr. C.J. Vroonhof (GroenLinks),
Dhr. J. den Hartog (GroenLinks),
Dhr. P.J. van Popta (GroenLinks),
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks),
Dhr. B. Gezer (PvdA),
Dhr. R. Moelee (PvdA),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (SamenBeverwijk),
Dhr. A.C. Luijn (SamenBeverwijk),
Dhr. H. Koçak (Vrij! Beverwijk),
Dhr. M.E.B. Stengs (Vrij! Beverwijk),
Dhr. H.E.J.J. van Wijck (VVD),
Dhr. K.B. Benning (VVD),
Dhr. P. Heinink (VVD),
Dhr. Q.A. Geel (VVD),
Mw. B. Middendorp (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Secretaris Mw. E. Loenen
Wethouder Mw. H.J. Niele-Goos (CDA),
Mw. B.G.P. van den Berg (D66),
Dhr. H. Erol (GroenLinks),
Dhr. S.G. Ferraro (VVD)

Gemeenteraad (26 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 5
Vrij! Beverwijk 3
PvdA 3
D66 3
CDA 3
SamenBeverwijk 2
Gemeentebelangen 1
Democraten Beverwijk 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina