Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Beverwijk (Beverwijk)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 12-07-2021 Op 30-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48
1948 LC BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK
Telefoon (0251) 25 62 56 (algemeen)
Internet http://www.beverwijk.nl (algemeen)
E-mail info@beverwijk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 20,09 km2
Aantal inwoners 41077
Inwoners per km2 2044
Plaatsen binnen deze gemeente Beverwijk, Wijk aan Zee

Functies

Burgemeester Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Dhr. P.J.M. Weel (D66),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (DBSL),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. K.B. Benning (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Locoburgemeester Dhr. S.G. Ferraro (VVD)
Raadsgriffier Dhr. mr. L.A. Wieringa
Raadslid Dhr. P.N.M. Meiland (CDA),
Dhr. T.J. Tabak (CDA),
Mw. M. Hekman (CDA),
Dhr. K.L.M. Hazeveld (DBSL),
Dhr. F.S. Bennink (D66),
Dhr. R.M. Vessies (D66),
Dhr. P.J.M. Weel (D66),
Mw. J.L. Makbouli (D66),
Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen),
Dhr. C.J. Vroonhof (GroenLinks),
Dhr. J. den Hartog (GroenLinks),
Dhr. P.J. van Popta (GroenLinks),
Mw. T.M.C. Hulscher (GroenLinks),
Dhr. R.P.M Hopman (GroenLinks),
Dhr. B. Gezer (PvdA),
Dhr. R. Moelee (PvdA),
Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA),
Dhr. A. Bal (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. H.E.J.J. van Wijck (VVD),
Dhr. K.B. Benning (VVD),
Dhr. P. Heinink (VVD),
Dhr. H. Koçak (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. M.E.B. Stengs (Samen Lokaal Beverwijk),
Dhr. Q.A. Geel (VVD),
Mw. B. Middendorp (VVD),
Mw. K. Uiterwijk (Vrij! Beverwijk)
Secretaris Mw. E. Loenen
Wethouder Mw. H.J. Niele-Goos (CDA),
Mw. B.G.P. van den Berg (D66),
Dhr. S.G. Ferraro (VVD)

Gemeenteraad (26 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 5
D66 4
PvdA 3
CDA 3
Samen Lokaal Beverwijk 3
Gemeentebelangen 1
DBSL 1
Vrij! Beverwijk 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)