Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalwijk (Waalwijk) (NB)

Zie ook

Gemeente Waalwijk (Waalwijk) (NB)

Adresgegevens

Bezoekadres Taxandriaweg 6
5141 PA WAALWIJK
Postadres Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK
Telefoon (0416) 68 34 56 (algemeen)
Internet http://www.waalwijk.nl (algemeen)
E-mail info@waalwijk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 67,74 km2
Aantal inwoners 46605
Inwoners per km2 687
Plaatsen binnen deze gemeente Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. A.M.P. Kleijngeld (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Dhr. G.M.J. Slaats (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Dhr. L. Ottens (PvdA),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang)
Raadsgriffier Dhr. G.H. Kocken
Raadslid Dhr. D. Klapwijk (CDA),
Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Mw. F.I.H.M. de Bruijn (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. J.H.M. van den Meerendonk (D66),
Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Mw. E.A.B.T. Langermans (D66),
Dhr. B.C. Bögemann (GroenLinksaf),
Dhr. G.M.J. Slaats (GroenLinksaf),
Mw. A.J.A.M. van den Udenhout (GroenLinksaf),
Mw. A.L. Pouw (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Dhr. A.A. van Hamond (Lokaal Belang),
Dhr. J.G. van Dinther (Lokaal Belang),
Dhr. J.M. van Baardwijk (Lokaal Belang),
Dhr. J.M.C. de Vaan (Lokaal Belang),
Dhr. R.A.H.M. van Bavel (Lokaal Belang),
Dhr. R.H.M. Frodyma (Lokaal Belang),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Dhr. W.C.P.B. Lodenstijn (Lokaal Belang),
Mw. E.A. de Jongste (Lokaal Belang),
Dhr. L. Ottens (PvdA),
Dhr. H.J. van Zelst (SGP),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. C.M.A. Kuijten (VVD),
Dhr. J.M.M. van Tuyl (VVD),
Dhr. M. van der Weijden (VVD),
Mw. I.C. Klerks (VVD),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD)
Secretaris Dhr. J.H. Lagendijk
Wethouder Dhr. H.A.W.M. Daandels (CDA),
Mw. R. Odabasi-Seker (GroenLinksaf),
Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang),
Dhr. R. Bakker (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belang 9
VVD 5
GroenLinksaf 4
CDA 3
D66 3
SGP 2
ChristenUnie 1
Lijst IJpelaar 1
PvdA 1

Relaties (8)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8):

Terug naar begin van de pagina