Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalwijk (Waalwijk)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 07-07-2021 Op 07-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 07-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Taxandriaweg 6
5141 PA WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK
Telefoon (0416) 68 34 56 (algemeen)
Internet http://www.waalwijk.nl (algemeen)
E-mail info@waalwijk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 67,74 km2
Aantal inwoners 47725
Inwoners per km2 704
Plaatsen binnen deze gemeente Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik

Functies

Burgemeester Mw. S. Ausems (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Dhr. G.M.J. Slaats (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Mw. A.L. Pouw (Lijst Pouw),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Dhr. L. Ottens (PvdA),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang)
Raadsgriffier Dhr. T. Cornelissen
Raadslid Dhr. D. Klapwijk (CDA),
Dhr. R.J.M. Spohr (CDA),
Mw. F.I.H.M. de Bruijn (CDA),
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie),
Dhr. J.H.M. van den Meerendonk (D66),
Mw. C.G.W.M.C. Schuijffel (D66),
Dhr. B.C. Bögemann (GroenLinksaf),
Dhr. G.M.J. Slaats (GroenLinksaf),
Mw. A.J.A.M. van den Udenhout (GroenLinksaf),
Mw. E.Y. IJpelaar-Alias (Lijst IJpelaar),
Mw. A.L. Pouw (Lijst Pouw),
Dhr. A.A. van Hamond (Lokaal Belang),
Dhr. D.L.G.C. Zijlmans (Lokaal Belang),
Dhr. J.G. van Dinther (Lokaal Belang),
Dhr. J.M. van Baardwijk (Lokaal Belang),
Dhr. J.M.C. de Vaan (Lokaal Belang),
Dhr. R.A.H.M. van Bavel (Lokaal Belang),
Dhr. R.H.M. Frodyma (Lokaal Belang),
Dhr. T.A.B. Klerx (Lokaal Belang),
Dhr. W.C.P.B. Lodenstijn (Lokaal Belang),
Mw. E.A. de Jongste-van Heijs (Lokaal Belang),
Dhr. L. Ottens (PvdA),
Dhr. H.J. van Zelst (SGP),
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP),
Dhr. C.M.A. Kuijten (VVD),
Dhr. J.M.M. van Tuyl (VVD),
Dhr. M. van der Weijden (VVD),
Dhr. T.F.J.H. Spierings (VVD),
Mw. I.C. Klerks (VVD)
Secretaris Dhr. J.H. Lagendijk
Wethouder Dhr. H.A.W.M. Daandels (CDA),
Mw. R. Odabasi-Seker (GroenLinksaf),
Dhr. M.J.C. van den Hoven (Lokaal Belang),
Dhr. R. Bakker (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Lokaal Belang 10
VVD 5
GroenLinksaf 3
CDA 3
D66 2
SGP 2
PvdA 1
Lijst IJpelaar 1
ChristenUnie 1
Lijst Pouw 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)