Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Franekeradeel (Franekeradeel) (FR) Actief van onbekend t/m 01-01-2018

Zie ook

Gemeente Franekeradeel (Franekeradeel) (FR)

Actief van onbekend t/m 01-01-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingerweg 18
8801 PA FRANEKER
Postadres Postbus 58
8800 AB FRANEKER
Telefoon (0517) 38 03 80 (algemeen)
Internet http://www.franekeradeel.nl (algemeen)
E-mail info@franekeradeel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 109,16 km2
Aantal inwoners 20265
Inwoners per km2 185
Plaatsen binnen deze gemeente Achlum, Boer, Dongjum, Firdgum, Franeker, Herbaijum, Hitzum, Klooster Lidlum, Oosterbierum, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum, Zweins
Totaal aantal zetels gemeenteraad 20

Gemeenteraad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 5
Gemeentebelang Franekeradeel 5
CDA 4
PvdA 2
GroenLinks 1
D66 1
ChristenUnie 1
VVD 1

Relaties (5)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5):

Terug naar begin van de pagina