Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Het Bildt (Het Bildt) Actief t/m 01-01-2018

Zie ook

Gemeente Het Bildt (Het Bildt)

Actief t/m 01-01-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Van Harenstraat 47
9076 BT ST.-ANNAPAROCHIE
Postadres Postbus 34
9076 ZN ST.-ANNAPAROCHIE
Telefoon (0518) 40 92 34 (algemeen)
Internet http://www.hetbildt.nl (algemeen)
E-mail info@hetbildt.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 116.51 km2
Aantal inwoners 10963
Inwoners per km2 94
Plaatsen binnen deze gemeente Minnertsga, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, St.-Annaparochie, St.-Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Westhoek
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Frije Bilkerts 4
CDA 4
Werkgroep het Bildt 3
VVD 2
PvdA 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5) Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Terug naar begin van de pagina