Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gouda (Gouda)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-07-2021 Op 06-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Burgemeester Jamesplein 1
2803 PG GOUDA
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1086
2800 BB GOUDA
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet http://www.gouda.nl (algemeen)
E-mail gemeente@gouda.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 18,11 km2
Aantal inwoners 72700
Inwoners per km2 4014
Plaatsen binnen deze gemeente Gouda

Functies

Burgemeester Dhr. mr. drs. P. Verhoeve (SGP)
Fractievoorzitter Dhr. drs. H. van Rossum (CDA),
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. M. Mohandis (PvdA),
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP),
Mw. L.A. Roelofs (SP),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Locoburgemeester Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman
Raadslid Dhr. M.A. van der Wind (CDA),
Dhr. N. Honkoop (CDA),
Dhr. drs. H. van Rossum (CDA),
Mw. E. Boschma (CDA),
Dhr. C.P. Quik (ChristenUnie),
Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie),
Dhr. W.H. Schonewille (ChristenUnie),
Mw. A.J.S. van Popering-Kalkman (ChristenUnie),
Dhr. E. Bobeldijk (D66),
Dhr. E.J. Kuijlaars (D66),
Mw. M. Kars (D66),
Dhr. J.M. de Koning (GBG),
Dhr. J.M. de Laat (GoPo),
Dhr. R. Karkache (GoPo),
Mw. A.J.M. Koppers (GoPo),
Dhr. E.P.M. de Lange (Gouda's 50+),
Mw. A.C. van Eersel-Bezemer (Gouda's 50+),
Mw. M. van Dijck- van Eijk (Gouda's 50+),
Mw. T.C. Uittenbroek-Kamphuis (Gouda's 50+),
Dhr. R.A. van der Mije (GroenLinks),
Mw. C.A.M. Mul (GroenLinks),
Mw. C.J. Kerkmans (Partij voor de Dieren),
Dhr. A. el Haddaoui (PvdA),
Dhr. M. Mohandis (PvdA),
Dhr. M. de Groot (PvdA),
Mw. S.L.W. Heesen (PvdA),
Dhr. H.J.. Hooglander (SGP),
Dhr. J.J. Rozendaal (SGP),
Mw. L.A. Roelofs (SP),
Dhr. J.C.J. Grootveld (VVD),
Mw. F.S. van Renen (VVD),
Dhr. ir. P.T.J. Ruijgrok MBA (VVD)
Secretaris Dhr. B. van Spréw
Wethouder Dhr. mr. M. Bunnik (CDA),
Mw. C.P. Dijkstra (ChristenUnie),
Dhr. mr. T van Vugt MSc (D66),
Mw. H. Niezen (GroenLinks),
Dhr. R.A. Tetteroo (PvdA)

Gemeenteraad (32 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 4
PvdA 4
CDA 4
Gouda's 50+ 4
D66 3
GoPo 3
VVD 3
GroenLinks 2
SGP 2
SP 1
GBG 1
Partij voor de Dieren 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)