Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Best (Best)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-10-2021 Op 20-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
5683 EA BEST
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 50
5680 AB BEST
Telefoon (0499) 36 09 11 (algemeen)
Internet http://www.gemeentebest.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentebest.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5)

Algemene informatie

Oppervlakte 35,0 km2
Aantal inwoners 29497
Inwoners per km2 842
Plaatsen binnen deze gemeente Best

Functies

Burgemeester Dhr. J.G.M.T. Ubachs (D66)
Fractievoorzitter Mw. V.J.H.M. Zeeman (Best Open),
Mw. M.L.A. Gondrie (CDA),
Dhr. W. Bondt (ChristenUnie),
Dhr. K. van Hees (D66),
Mw. D.J.A. van Weert-van Geffen (Gemeentebelangen),
Dhr. J.J.W.M. van den Boogaard (Jongerenpartij JO),
Dhr. R. Vader (PvdA),
Dhr. J.H.E. Verheijen (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H.M.C. Dijkhoff (VVD)
Raadsgriffier Mw. M. Mesdag-Blom
Raadslid Dhr. J.J.F. Berkers (Best Open),
Dhr. L.B.A. Kennis (Best Open),
Mw. V.J.H.M. Zeeman (Best Open),
Dhr. H.A. van Kuik (CDA),
Dhr. H.G.E.M. Slagers (CDA),
Mw. M.L.A. Gondrie (CDA),
Dhr. W. Bondt (ChristenUnie),
Dhr. K. van Hees (D66),
Dhr. M.L.N. Ekamp (D66),
Dhr. A. Vermeulen (Gemeentebelangen),
Mw. D.J.A. van Weert-van Geffen (Gemeentebelangen),
Dhr. J.J.W.M. van den Boogaard (Jongerenpartij JO),
Dhr. R.F.C. Snellen (Jongerenpartij JO),
Mw. I.M.S.T. Berkhout-Theunissen (Jongerenpartij JO),
Dhr. R. Vader (PvdA),
Dhr. B. van Hoeck (VVD),
Dhr. H.A.J. Smits (VVD),
Dhr. J.H.E. Verheijen (VVD),
Dhr. M.M. Swinkels (VVD),
Dhr. N.H.C. Govers (VVD),
Mw. I.H.J. Vink-Bressers (VVD)
Secretaris Mw. drs. ing. N.M.P. van Hooy
Wethouder Dhr. ir. M.J. van Schuppen (Best Open),
Mw. M.T.L. van der Hamsvoord-Huijbers (CDA),
Dhr. A.B. van der Heijden (Jongerenpartij JO),
Dhr. H.M.C. Dijkhoff (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 6
Best Open 3
Jongerenpartij JO 3
CDA 3
D66 2
Gemeentebelangen 2
PvdA 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)