Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heumen (Heumen) (GLD)

Zie ook

Gemeente Heumen (Heumen) (GLD)

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 6
6581 AC MALDEN
Postadres Postbus 200
6580 AZ MALDEN
Telefoon 14 024 (algemeen)
Internet http://www.heumen.nl (algemeen)
E-mail heumen@heumen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 41,58 km2
Aantal inwoners 16428
Inwoners per km2 395
Plaatsen binnen deze gemeente Heumen, Malden, Nederasselt, Overasselt
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. G.M. Mittendorff (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R. de Graaf (CDA),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. L.R. Schuurman (GroenLinks),
Mw. J.H.W.T. Stunnenberg (PvdA),
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F. Eetgerink (D66)
Raadsgriffier Mw. E.E.M. Dreier-Haafkens
Raadslid Dhr. J.M.M. van der Burgt (CDA),
Dhr. R. de Graaf (CDA),
Dhr. S. Meij (CDA),
Dhr. H. Dikkers (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. H. Katteler (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. L.A. Jansen (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. T.C.M. Noy (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. V.F.G. Arts (Democraten Gemeente Heumen),
Dhr. G. Laenen (D66),
Mw. B. Smelik (D66),
Dhr. J. Russcher (GroenLinks),
Dhr. L.R. Schuurman (GroenLinks),
Mw. I. Gijsenbergh (GroenLinks),
Mw. J.H.W.T. Stunnenberg (PvdA),
Dhr. E.W.J.A. Claassen (VVD),
Dhr. H.J.J.M. Smeets (VVD),
Dhr. R.J.M. Waas (VVD)
Secretaris Dhr. mr. D.C. van Eeten
Wethouder Dhr. M. Schoenaker (CDA),
Dhr. F. Eetgerink (D66),
Dhr. L. Bosland (GroenLinks)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Democraten Gemeente Heumen 5
CDA 3
GroenLinks 3
VVD 3
D66 2
PvdA 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina