Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Centrumregeling Vidar 2020

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-10-2021 Op 29-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-10-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Markt 1
6161 GE Geleen
Provincie Limburg
Postadres Postbus 18
6130 AA Sittard
Telefoon 14 046 (gemeente Sittard-Geleen)
Internet https://www.sittard-geleen.nl (gemeente Sittard-Geleen)
https://service.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scContact.aspx/fBericht_sturen (contact Sittard-Geleen)

Algemene informatie

Citeertitel Centrumregeling Vidar 2020
Samenwerkingsvorm 'Regeling zonder meer'
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Gemeente Sittard-Geleen
Archiefzorgdrager Gemeente Sittard-Geleen

Bevoegdheden

Artikel 4 Mandaat Deelnemende gemeente

  1. Het college van de Deelnemende gemeente draagt de taken en bevoegdheden welke noodzakelijk zijn voor de realisering van het doel van de Centrumregeling, zoals omschreven in artikel 2 en artikel 3, op aan het college van de Centrumgemeente.

  2. Voor de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken zal het college van de Deelnemende gemeente zijn daarop betrekking hebbende wettelijke bevoegdheden mandateren aan het college van de Centrumgemeente.

  3. Het college van de Deelnemende gemeente draagt zelf zorg voor de wettelijk vereiste bekendmaking zoals bedoeld in Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

  4. Het college van de Centrumgemeente wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan zijn medewerkers. De Centrumgemeente draagt zorg voor de hiervoor vereiste wettelijke bekendmaking zoals bedoeld in Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

  5. Het college van de Deelnemende gemeente blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken.

Artikel 4a Mandaat Afnemende gemeente

  1. Gemeenten, die niet deelnemen aan de Centrumregeling, kunnen op basis van een DVO specifieke producten en diensten afnemen van Vidar. In de DVO wordt specifiek overeengekomen, welke taken en bevoegdheden het college van de Afnemende gemeente opdraagt aan het college van de Centrumgemeente.

  2. Voor zover nodig zal het college van de Afnemende gemeente de wettelijke bevoegdheden, die betrekking hebben op de in de DVO opgedragen taken en bevoegdheden, mandateren aan het college van de Centrumgemeente.

  3. Het college van de Afnemende gemeente draagt, voor zover aan de orde, zelf zorg voor de wettelijk vereiste bekendmaking zoals bedoeld in Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

  4. Het college van de Centrumgemeente wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan zijn medewerkers. De Centrumgemeente draagt zorg voor de hiervoor vereiste wettelijke bekendmaking zoals bedoeld in Afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

  5. Het college van de Afnemende gemeenten blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en bevoegdheden welke behoren bij de producten en/of diensten.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2020 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2020 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders

Doel

Deze Centrumregeling heeft als doel te zorgen voor een democratische, gelijkwaardige, kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiƫnte uitvoering van de in lid 2 bedoelde wet- en regelgeving voor de burgers en de betrokken gemeentelijke bestuursorganen.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.