Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-09-2021 Op 06-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-09-2021 doorgevoerd.
Geldend van 22-02-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet https://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder BAR-organisatie
Archiefzorgdrager BAR-organisatie
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers c.q. participanten zullen middels algemene dan wel afzonderlijke delegatie- en/of mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling, dienen te worden verleend aan de bestuursorganen of aan de directieraad van het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2014 Gemeente Albrandswaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Barendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders
01-01-2014 Gemeente Ridderkerk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders

Doel

Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Financieel

Organisatiecode 0828
KvK-nummer 58465316

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan BAR-organisatie
Afkorting BAR-organisatie
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA Ridderkerk
Postadres Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet https://www.werkenbijbarorganisatie.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.