Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Sociaal-Economische Raad (SER)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-08-2021 Op 13-08-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-08-2021 doorgevoerd.
Actief van 15-02-1950 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon (070) 349 94 99 (algemeen)
Internet https://www.ser.nl/nl (algemeen)
https://www.ser.nl/nl/ser/contact (contact)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kaderwet adviescolleges van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1095 - SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD, SER
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (Artikel 1.2, lid 1e, WNT)