Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-07-2021 Op 12-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-07-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
Postadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
https://zuidelijkerekenkamer.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020
Samenwerkingsvorm Gemeenschappelijk orgaan
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg
Archiefzorgdrager Provincie Noord-Brabant

Bevoegdheden

Artikel 3 Taak en bevoegdheden rekenkamer

  1. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan.

  2. Het gemeenschappelijke orgaan heeft, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, tot taak het onderzoeken van de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van de door het provinciebestuur gevoerde bestuur, niet zijnde de controle van de jaarrekening die jaarlijks door de accountant wordt verricht.

  3. Onverminderd de bevoegdheid van de rekenkamer, als vastgelegd in hoofdstuk XIA van de Provinciewet, is de rekenkamer bevoegd ten dienste van haar onderzoek advies van deskundigen in te winnen.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Provincie Limburg Provinciale staten
01-01-2005 Provincie Noord-Brabant Provinciale staten

Doel

De rekenkamer verricht onderzoek naar het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het onderzoek is gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het provinciebestuur gevoerde bestuur (wettelijke taak). Het maatschappelijk doel is het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit en het lerend vermogen van de besturen van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Financieel

Organisatiecode 0596
KvK-nummer 58959785

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Postadres John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Telefoon (040) 244 18 74 (algemeen)
Internet https://zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)
https://zuidelijkerekenkamer.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@zuidelijkerekenkamer.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.