Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg 2020

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-09-2021 Op 10-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-09-2021 doorgevoerd.
Geldend van 31-12-2019 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Provincie Limburg
Postadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Telefoon (043) 328 55 00 (algemeen)
Internet https://www.historischcentrumlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rhcl.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg 2020
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Historisch Centrum Limburg
Archiefzorgdrager Historisch Centrum Limburg
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | cultureel erfgoed

Bevoegdheden

Artikel 2b

Aan het bestuur van het Historisch Centrum Limburg zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de Minister en de colleges B&W overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2 genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 19, 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie aan te wijzen;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister en de colleges B&W over de taken en bevoegdheden, die door de Minister of de colleges B&W worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister of de colleges B&W opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-02-2005 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
01-02-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister
31-12-2019 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de Minister en het college bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeente, in gezamenlijkheid te behartigen.
  2. Het Historisch Centrum Limburg stelt zich tevens ten doel het in de archiefbewaarplaatsen van de Minister en de gemeenten ondergebrachte cultuurhistorisch erfgoed toegankelijk te maken voor en onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Financieel

Organisatiecode 0734
KvK-nummer 58272445

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Historisch Centrum Limburg
Afkorting RHCL
Datum van oprichting 01-02-2005
Bezoekadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Postadres Sint Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht
Telefoon (043) 328 55 00 (algemeen)
Internet https://www.historischcentrumlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@rhcl.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.