Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 29-04-2021 Op 29-04-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-04-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Provincie Limburg
Postadres Postbus 200
6400 AE Heerlen
Telefoon (045) 570 01 23 (algemeen)
06 28 65 30 20 (redacteur)
Internet https://parkstad-limburg.nl (algemeen)
E-mail info@parkstad-limburg.nl (algemeen)
i.demandt@parkstad-limburg.nl (redacteur)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Stadsregio Parkstad Limburg
Archiefzorgdrager Stadsregio Parkstad Limburg

Bevoegdheden

Overgedragen bevoegdheden:

a. de besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling;

b. het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad;

c. het leggen van dwarsverbanden en initiƫren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen/Bestuurscommissies-overstijgende onderwerpen.

d. het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad Limburg-organisatie.

e. de communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke organisaties;

f. de afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2016 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

  1. Stadsregio Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van de onderwerpen genoemd in de Kern-agenda en de Keuze-agenda de samenwerking tussen de deelnemende Gemeenten te faciliteren en te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op de gebieden van ruimte, mobiliteit, economie & toerisme, wonen & herstructurering, energie en duurzaamheid, sociaal domein/participatie, cultuur, onderwijs, arbeidsmarkt, milieu en sport.

  2. De vorm van de samenwerking kan verschillen. Aan de onderwerpen die deel uitmaken van de Kern-agenda nemen alle Gemeenten deel. Daarbij is het Regiobureau procesmatig en inhoudelijk verantwoordelijk. Aan de onderwerpen die deel uit maken van de keuze-agenda nemen alleen Gemeenten deel die daarvoor kiezen. Daarbij heeft het Regiobureau ten minste een monitorende en versterkende taak; de procesverantwoordelijkheid kan echter ook buiten de Stadsregio Parkstad Limburg worden gelegd.

  3. Tot de onderwerpen van de Kern-agenda behoren in elk geval:

a. ruimte;

b. mobiliteit;

c. economie & toerisme;

d. wonen & herstructurering

zoals weergegeven in het Blauwe Schema.

Financieel

Organisatiecode 0035
KvK-nummer 51330032

Grondslagen (3)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Stadsregio Parkstad Limburg
Datum van oprichting 01-01-2016
Bezoekadres Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres Postbus 200
6400 AE Heerlen
Telefoon (045) 570 01 23 (algemeen)
06 28 65 30 20 (redacteur)
Internet https://parkstad-limburg.nl (algemeen)
E-mail info@parkstad-limburg.nl (algemeen)
i.demandt@parkstad-limburg.nl (redacteur)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.