Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-04-2021 Op 28-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-04-2021 doorgevoerd.
Geldend van 25-12-2020 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Geerweg 3
6135 KB Sittard
Provincie Limburg
Postadres Postbus 99
6160 AB Geleen
Telefoon (0900) 331 05 50 (algemeen)
Internet https://www.omnibuzz.nl (algemeen)
https://www.omnibuzz.nl/mencontact (contactformulier)
E-mail info@omnibuzz.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omnibuzz
Archiefzorgdrager Omnibuzz

Bevoegdheden

Artikel 7 Algemeen bestuur: bevoegdheden

  1. De bevoegdheden die bij de regeling worden opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.

  2. Het algemeen bestuur kan besluiten tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coƶperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam te brengen.

  3. Het algemeen bestuur kan met toepassing van de artikelen 24 en 25 van de wet commissies van advies dan wel commissies belast met de behartiging van bepaalde belangen instellen.

Deelnemende organisaties (30)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Beek College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Echt-Susteren College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eijsden-Margraten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Gulpen-Wittem College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Meerssen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Sittard-Geleen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Stein College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Vaals College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Valkenburg aan de Geul College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Beesel College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Bergen (L) College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Brunssum College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Gennep College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Heerlen College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Horst aan de Maas College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Kerkrade College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Landgraaf College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Leudal College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Maasgouw College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Maastricht College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Nederweert College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Peel en Maas College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Roerdalen College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Roermond College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Simpelveld College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Venlo College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Venray College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Voerendaal College van burgemeester en wethouders
02-06-2016 Gemeente Weert College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Beekdaelen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige, klantgerichte en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke gezamenlijke operationele regie op en uitvoering van het doelgroepenvervoer.

Financieel

Organisatiecode 0521
KvK-nummer 51514966

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omnibuzz
Datum van oprichting 01-01-2006
Bezoekadres Geerweg 3
6135 KB Sittard
Postadres Postbus 99
6160 AB Geleen
Telefoon (0900) 331 05 50 (algemeen)
Internet https://www.omnibuzz.nl (algemeen)
https://www.omnibuzz.nl/mencontact (contactformulier)
E-mail info@omnibuzz.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.